اجراء عملیات کشاورزی درفصل زمستان برای محصول زیتون

اجراء عملیات کشاورزی درفصل زمستان برای محصول زیتون شامل مراحل ذیل می باشد.
- دی ماه : شروع آبیاری زمستانه ترجیحاً با فاصله 7 روزه، شخم پای درختان، هرس باز به منظور جوان سازی درختان قدیمی، اصلاح تشتکهای قدیمی و جویهای رابط، نمونه برداری برگ (درصورت عدم نمونه برداری در تابستانه).
- بهمن ماه : ادامه آبیاری زمستانه، شروع هرس میوه دهی در دهه سوم، شروع کود دهی با  استفاده از سیستم قطره ای (فرتیگشین) از دهه سوم با فاصله زمانی 15 روز، ادامه هرس باز جوان سازی درختان قدیمی.
- اسفند ماه : ادامه هرس، میوه دهی، تغذیه باغ (نوبت اول کود نیتراته) به صورت چالکود یا شیاری در سایه-انداز درخت، یک مرحله محلول پاشی با عناصر ماکرو و میکرو، شروع آبیاری معمول باغ از نیمه دوم (تنظیم برنامه سالانه آبیاری باغ)، مبارزه با آفت پسیل زیتون با استفاده از روغن ولک.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی زیتون