رطوبت و اثرات آن برروی دام

توانايي نگهداري بخار آب رطوبت هوا در دماهاي مختلف متفاوت است و هرچه دماي هوا بالاتر باشد اين توانايي بيشتر خواهد شد. هر گاه درجه حرارت هوا کاهش پيدا کند ويا هوا با جسم سردي تماس پيدا کند بخار اب موجود در خود را به صورت مايع ازادمي کند که اين موضوع در سالن هاي مرغداري چون باعث بالا رفتن رطوبت محيط و سطوح مي شود مناسب نيست بنابراين سالن هاي پرورش دام بايد به طور کلي با مصالحي ساخته شوند که حرارت در سطوح داخلي آنها از نقطه شبنم پايين تر نرود تا باعث تشکيل قطرات آب در سقف يا ديوارهاي سالن شود که در اين خصوص مواد با قابليت جذب حرارت بالا مثل فلزات و مواد سياه رنگ مناسب نيست به منظور جلوگيري از اين مشکل، ديوارها و سقف را عايق مي کنند و سطح داخلي آنها را با مواد عايق و داراي رنگ روشن و براق مي پوشانند و هواي سالن را گرم مي کنند راههاي منشا رطوبت سالن عبارت است از:

با کشتیار بیشتر بخوانیم: تاثیر باد در دامداری

1-    هواي سالن : کاهش دماي هوا و تشکيل شبنم در سطوح سالن سبب بالارفتن رطوبت مي شود که براي رفع اين مشکل ميتوان ضمن استفاده از مواد عايق دماي سالن را بالا برد .
2-    نفوذ رطوبت از کف سالن : براي جلوگيري از آن مي توان اقدام به عايق کاري رطوبتي کف سالن کرد.
3-    ريختن آب از آبخوري : لازم است به طور مرتب آبخوري ها کنترل شود .
4-    تنفس : دفع آب به وسيله تبخير تنفسي
5-    دفع آب به وسيله مدفوع : اين مقدار حدود دو برابر مصرف خوراک در روز است و به عوامل متعددي بستگي دارد که در موارد زير مصرف و دفع آب در طيور افزايش مي يابد و در نتيجه رطوبت سالن بالامي رود:

با کشتیار بیشتر بخوانیم: تاثیر افزایش دما بر پرورش دام

● هواي گرم
● بالابودن نمک جيره
●بالا بودن پروتئين جيره
●بالابودن الياف خام جيره
●پايين بودن انرژي جيره
●بالابودن مواد محلول در آب
●وجود ميکروارگانيسم در آب
●در صورتي که خوراک به صورت پلت باشد
●طيور دچار اسهال باشند
●نگهداري طيور در قفس که مصرف و ريخت و پاش آب بالا مي رود .
بهترين راه خروج رطوبت اضافي سالن به وسيله تهويه است .
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری