چهارشنبه، 13 اسفند 1399

مشخصات بیومتریک سیر

مشخصات  بیومتریک سیر:

سیر دارای پیازی متشکل از چند سیرچه است که روی مجموعه سیرچه های یک پیاز را پوسته نازکی پوشانده است.
ریشه: نسبتاً  افشان و کوتاه است و تا عمق 0.6 متری خاک نفوذ می کند.
ساقه هوایی: همانند پیاز ولی باریک تر  و بلندتر از آن است.گلدهی آن در موقع کاشت غده در سال دوم تشکیل می شود.
ساقه زیر زمینی: در سال اول کشت تشکیل می شود. ساقه زیر زمینی از چند سیرچه تشکیل می شود که خوراکی می باشد. در ساقه زیرزمینی یا (سوخ سیر)، مواد غذایی در تنها پوشش جوانه‌های زیرزمینی آن اندوخته می‌گردد.
برگ ها: تسمه ای،باریک و سبز رنگ با رگبرگ های موازی است.
گل ها: عینا مانند پیاز در گل آذین چتری قرار دارند.
پیاز هوایی(بولبیل): گاهی در آب و هوای سردسیر به جای گل،پیازچه های هوایی در آن تشکیل می شود.
بذر: مانند پیاز،ولی ریزتر و سیاه رنگ با قوه رویشی  بسیار خوب می باشد.