مراحل فنولوژیکی محصول بادمجان

کلمه فنولوژیکی از کلمه یونانی phaino به معنای "نشان دادن" یا "به نظر می رسد" مشتق شده است. فنولوژی شاخه ای از علم است که روابط بین وقایع بیولوژیکی دوره ای - معمولا چرخه زندگی گیاهان و حیوانات و تغییرات محیطی را بررسی می کند. 
فنولوژي مي تواند به عنوان بخشي از برنامه مديريت آفات بسيار مفيد باشد زيرا به کنترل زمان مناسب براي هدفمند کردن زندگي آفت کمک مي کند. حشرات به خصوص برای پیش بینی های مبتنی بر فنولوژیک مناسب هستند، زیرا به عنوان حیوانات خون سرد ، رشد و توسعه آنها به طور مستقیم با شرایط آب و هوایی، به ویژه درجه حرارت، مرتبط است. مراحل فنولوژیکی محصول بادمجان به شرح ذیل می باشد:
1-    جوانه زنی: بذور بادمجان 1 تا 2هفته زمان می برد که پس از کاشت جوانه بزنند. نهال ها پس از 10هفته بعد از جوانه زنی بزرگ و محکم می شوند. نهال های جوان نسبت به گرما و دماهای بالا آسیب پذیر می باشند.

با کشتیار بهتر بکاریم: خاک مناسب برای رشد محصول بادمجان

2-    مرحله بالغ شدن: نهال های بالغ با ساقه های انشعابی و برگ های بزرگ دارای فرمی بیضوی یا چند جزیی(بریده بریده) و دارای بافتی کرکی و گاهی پرخار هستند. اکثر بادمجان(گونه های مختلف) تا ارتفاع 70 تا 130 سانتی متر رشد می کنند. در اواسط پاییز نهال ها با گل های بنفش ستاره شکل یا به صورت منفرد و یا خوشه ای  شکوفه می دهند. دمای بهینه برای رشد نهال بین 21 تا 29 درجه می باشد.
3-    مرحله تولید میوه: در این مرحله گل ها به میوه تبدیل شده که با توجه به موجودات ذره بینی خاک های زراعی(کاتیور) از لحاظ اندازه، رنگ و شکل می توانند با هم متفاوت باشند. گونه های شناسایی شده در آسیا، ژاپن و چین میوه هایی تولید می کنند که نسبت به آمریکا کشیده تر و باریک تر هستند. میوه بادمجان زمانی که پوستش نرم و براق و گوشت مغز میوه محکم گردید آماده برداشت است. میوه هایی که با پوست کدر و چوکیده یا گوشت نرم باشند، زیادی رسیده اند. که منجر به سخت و زمخت شدن پوست میوه شده و طعم میوه تلخ می گردد. گیاه بالغ به طور معمول 70 روز بعد از اینکه به زمین اصلی انتقال داده شد آماده برداشت می باشد.