اولویت های استانی کشت مرکبات در ایران

اولویت های استانی بالقوه کشت مرکبات به ترتیب شامل :
استان های اولویت اول به ترتیب: استان های کرمان، فارس، مازندران و هرمزگان
استانهای اولویت دوم به ترتیب: خوزستان و گیلان
استان های اولويت سوم به ترتیب: استان های گلستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، ایلام، یزد و لرستان
 
با بررسی شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور مشخص شده است که در استان کرمان بهتر است به کشت گریپ فروت و پرتقال والنسیا و پرتقال مارس، در استان فارس به کشت پرتقال، لیمو شیرین و لایم، در استان هرمزگان به کشت لایم و در استان مازندران به کشت نارنگی و انشو و کلمانتین و پرتقالهای زودرس نظیر واشنگتن ناول و نامسون ناول و هاملین و سالوسیتانا و مارس پرداخت .
اولویت های درون استانی : در هر استان نیز با توجه به شرایط اقلیمی، خاک، رطوبت نسبی، نور و بادهای گرم و سرد و سرعت وزش باد بایستی اولویت بندی کرد .  اولویت درون استانی هر یک از استانها به شرح زیر میباشد:

1- استان کرمان به ترتیب اولویت:
الف) دشت جیرفت و دامنه های آن : 1-پرتقال 2-گریپ فروت و لیموشیرین 3-لایم و نارنگی
ب) دشت کهنوج: 1-لایم و گریپ فروت 2-پرتقال 3- لیموشیرین و نارنگی
ج) بم و شهداد: 1-پرتقال 2- گریپ فروت 3- لیموشیرین و نارنگی

با کشتیار بهتر بکاریم: گیاه شناسی محصول مرکبات

 2- استان فارس به ترتیب اولویت:
الف) جهرم : 1-نارنگی محلی و کلمانتین 2-پرتقال 3-لیموشیرین 4-لیموترش
در بخش خفر جهرم: 1-نارنگی محلی و کلمانتین 2-پرتقال 3-لیموشیرین
ب) بخش قیر، کازرین و فیروزآباد:1-لیموشیرین 2-پرتقال 3-لیموترش
در بخش مبارک آباد قیروکارزین: 1- لیموشیرین 2- گریپ فروت 3-لایم و لمون
ج) فسا: 1-پرتقال 2- نارنگی
چ) ممسنی: 1-لایم و لمون 2-گریپ فروت 3- پرتقال
د) استهبان : 1- پرتقال فقط در منطقه رودبال
ن) لارستان : 1- لایم و لمون 2- گریپ فروت
و) داراب: 1-پرتقال 2- نارنگی 3- لیموشیرین و لایم
ی) کازرون : 1- پرتقال 2- نارنگی 3- لیموشیرین و لایم

 3- استان مازندران به ترتیب اولویت:
الف) تنکابن، رامسر، چالوس و نوشهر، ب ) ساری قائمشهر و بابل و ج) بهشهر، آمل و نور ارقام کشت شده در این مناطق عبارتند از : گروه نارنگی (انشو، کلمانتین، یونسی و پیچ) زودرس (تامسون ناول، واشنگتن ناول، هاملین و مارس)


 4- استان هرمزگان به ترتیب اولویت:
 الف: دربندرعباس (دهستان سیاهو): 1- نارنگی و 2- پرتقال و در (حاجی آباد) : 1- نارنگی 2- لیمو شیرین 3- پرتقال و گریپ فروت
ب : میناب و رودان : 1- لایم 2- گریپ فروت و لیمو شیرین 3- پرتقال و نارنگی

 5- استان خوزستان: (شهرستان دزفول) : 1-پرتقال 2- لایم 3- لیمو شیرین و گریپ فروت
6- استان گیلان : شهرستانهای الف) رودسر، ب) لنگرود ج) طالش
 در این مناطق دامنه های جنگلی تا ارتفاع 150 متر اولویت اول، بلافاصله بعد از دامنه اولویت دوم و منطقه رشت در اولویت سوم قرار می گیرد. اولویت کشت در این مناطق ارقام پرتقالهای زودرس، نارنگی انشو، کلمانتین، یونسی و پیچ می باشد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: فایده ها و خواص پرتقال خونی

 7-استان سیستان و بلوچستان : شهرستانهای ایرانشهر، چاه بهار و سراوان   اولویت ارقام 1- لایم 2- پرتقال 3- لیمو شیرین
 8- استان بوشهر: 1- لایم 2- پرتقال 3- لیمو شیرین
در شهرستان جم بوشهر  1-لیموترش 2- لایم 3- پرتقال 4- لیمو شیرین
 9-استان کهکیلویه و بویراحمد (در منطقه گرمسیری چرام) : 1- پرتقال 2- لیموشیرین
 10-استان یزد: تنها منطقه مرکبات خیز این استان در حاشیه کویر شهرستان طبس می باشد (بدون اولویت)
 11-استان کرمانشاه : منطقه قصر شیرین با مساحت زیر کشت محدود شامل لیمو شیرین و پرتقال
 12-ایلام : سطح زیر کشت آن کم بوده و از دیدگاه تجاری حائز اهمیت نمی باشد.
13-لرستان: جدیداً کشت مرکبات در منطقه گرمسیری آن شروع شده است .
 14-گلستان: بخش جلگه ای استان شامل ارقام پرتقال تامسون ناول، خونی و اراقام نارنگی انشو، کلمانتین.
 

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی مرکبات