برنامه ریزی برای خرید و تفریخ تخم نوغان


نوغانداران عزیز بدلیل قابل توجه بودن قیمت پیله و ابریشم برای استفاده حداکثری از برگ خود برنامه ریزی درستی داشته باشند تا بتوانند بهترین استفاده از برگ و بالاترین تولید را با توجه به نکات بهداشتی و فنی داشته باشند

  نوغانداران عزیز برای برنامه ریزی دقیق شروع کار پرورش حتما از متصدی فروش زمان خروج تخم نوغان از سردخانه را بپرسند و قبل از خرید تخم نوغان برنامه ریزی کنند به هیچ وجه تخم نوغانی که در دمای 25رفته نباید با کاهش دمای تفریخ مدت زمان آن را تغییر دهند چون جنین در مراحل تفریخ بسیار حساس بوده و متحمل تلفلت خواهند شد
توزیع تخم نوغان در نوزده شعبه در استان گیلان آغاز میشود امید است که نوغانداران عزیز بدلیل قابل توجه بودن قیمت پیله و ابریشم برای استفاده حداکثری از برگ خود برنامه ریزی درستی داشته باشند تا بتوانند بهترین استفاده از برگ و بالاترین تولید را با توجه به نکات بهداشتی و فنی داشته باشند که اولین اصل تفریخ خوب البته بعد از ضدعفونی مکانهای مرتبط با پرورش هست اما تفریخ خوب و قابل قبول برای کشاورزان با زبان ساده بشرح زیر است.
1. انتقال تخمها از جعبه پرورش به جعبه تفریخ یا جعبه شیرینی
2.تامین دمای قابل تحمل که باید بین 24تا 25باشد
تامین و ایجاد رطوبت به 75تا 80درصد
3.نور هم مهمه که 6ساعت روشن 18ساعت تاریکی باشد اما در صورت سخت بودن تامین ن روشنایی طبیعی روز قابل قبول هست
4. باتغییر رنگ تخم نوغان یا مشاهده اولین لارو جعبه هار با همان شرایط به یک قسمت تاریک برده و تا48 ساعت بدون نور نگدارید و بعدا 48ساعت 4ساعت روشنایی داده و پرورش را با میتوان شروع کرد
جهت یکنواختی تفریخ تامین دمای زیر ۲۰ درجه در سه روز اول خروج از سردخانه و ترجیحا دمای ۱۵ تا ۱۸ درجه و سپس دمای ۲۴تا ۲۵ درجه از روز چهارم تامین گردد.
6 ساعت تاریک و ۱۸ ساعت نور صحیح است.
در شعبات توزیع تخم نوغان بعد از اینکه دمای 15 درجه سپری میشه ، تخم نوغان به شعبات تحویل داده میشه و در شعبه در دمای اطاق قرار میگیره ، که بردن دوباره آنها به دمای پانزده درجه ممکنه در روند تفریخ مشکل ایجاد بکنه.