جدیدترین توصیه های فنی مرکبات


آخرین توصیه های پرورش مرکبات بر اساس وضعیت محصول و پیش بین های هواشناسی در کشور - 1399/11/01

استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و همدان:

• تغذیه بهینه گیاهی در باغات میوه با استفاده از انجام آزمون خاک

• جمع آوری و از بین بردن شاخه های آلوده (به قارچ،کنه و سایر بیماری ها) و بقایای گیاهی از سطح باغات.

استان های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی:

• جلوگیری از کاشت نهال‌های مرکبات، هرس، کوددهی و شخم و شیار (با توجه به شرایط آب و هوایی)

• برداشت هرچه سریعتر مرکبات و سبک کردن بار درختان

استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و مرکزی:

• استفاده از کودهای پوسیده دامی در باغات بهمراه سایر کودها

• استان های خوزستان، هرمزگان و بوشهر:

• خودداری از انتقال نهال مرکبات در روزهای پیش رو

• آبیاری باغات انبه و مرکبات و مزارع سبزی و صیفی در ساعات پایانی شب و سحرگاه با آب چاه

استان های اصفهان، یزد، فارس، قم، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد:

• استفاده از قیم در باغات جدید الحداث جهت محافظت از نهال های جوان.

استان های البرز، تهران، قزوین و سمنان:

• از دادن یخ آب زمستانی در باغات به علت برودت شدید دما، جداً خودداری گردد.

استان های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

• برداشت هرچه سریعتر مرکبات جهت جلوگیری از خسارت سرما