چهارشنبه، 13 اسفند 1399

نیازهای آب و هوایی سیر- دما

  سیر در شرایط آب و هوایی  سرد یا معتدل سرد تولید بذر نمی کند ولی گاهی اوقات ممکن است به جای گل، غده یا پیازهای کوچکی روی ساقه ظاهر شوند که بتوان با آن گیاه رانیز تکثیر  کرد. گیاه سیر سرمای بسیار شدید زمستان (تا ۴۰ سانتی‌گراد) راتحمل می‌کند و کشت پاییزه آن در مناطق کوهپایه‌ای امکان‌پذیر است.مناسب ترین دمای رشد مطلوب ریشه ، رشد برگ ها بعد از سبز شدن و خروج ساقه گل دهنده دمای 13 تا 24 درجه(حداقل درجه 7 و حداکثر درجه درجه 29) می باشد. اما رشد ریشه  در دمای کمتر از 3درجه سانتی گراد ادامه دارد .لذا با توجه به خصوصیات اقلیمی شهرستان همدان،کشت آن در منطقه بسیار مناسب می باشد. سيرچه ها همانند ساير سبزيهاي پيازي در روزهاي بلند و در دماي بالا تشکيل مي شود. به نظر Chang , selig سيرچه ها در دماي پايين تر از 18 درجه سانتي گراد تشکيل مي گردد .بنابراين کشت سير بايد در آب و هواي معتدل نيمه گرمسيري و نيم سردسيري و نيز در روزهاي کوتاه و دماي پايين در پاييز يا اوايل زمستان انجام گيرد تا گياه بتواند رشد خوبي داشته باشد آزمايشهاي متعددي نشان دهنده اين واقعيت اند که به محض تشکيل شدن سيرچه ها رشد رويشي متوقف مي شود به طور کلي اين محصول در آب و هواي سرد و معتدل سردسيري و گاهي اوقات نيز در مناطق نيمه گرمسير به خوبي بعمل مي آيد ولي براي هر نوع آب و هوا بايد نوع مناسب آن کاشته شود.