پراکندگی و کشت زیتون در ایران

  دسترسی به اطلاعات دقیق در مورد سابقه کاشت زیتون در ایران به دلیل وجود منابع گوناگون با نظرات مختلف کاری مشکل است. عده ای گرگان و کرمان را مبدا پیدایش زیتون در ایران می دانند و سابقه آن را به دلیل استفاده ساسانیان در مراسم مذهبی از شاخه های زیتون به بیش از 1000 سال پیش نسبت می دهند. منابع موجود ورود زیتون به شمال کشور را 900 سال قبل پیش بینی کرده اند. از طرفی مطالعه مناطق مهمی از مناطق زیتون کاری دنیا از قبیل اسپانیا، ایتالیا، یونان، تونس و مراکش نشان می دهد که بسیاری از مناطق ایران از نظر اقلیمی و خاکی مشابه یکی از مناطق ذکر شده است، حتی وجود زیتون های خودرو در سراسر کوه های زاگرس و جنوب ایران موجب شده است که بعضی از دانشمندان ایران را خاستگاه زیتون بدانند.

درختان کهنسال زیتون در استان های گیلان (رودبار)، زنجان (طارم)،گلستان (باغ کشاورزی هاشم آباد)، مازندران (بهشهر)، خوزستان (باغملک)، ایلام (ملک شاهی- صالح آباد)، کهکلویه و بویر احمد (چرام)، کرمانشاه (دالاهو)،اصفهان (خور و بیابانک)، چهارمحال و بختیاری (لردکان بختیاری و بخش اردل)، کرمان (شهداد)، هرمزگان (حاجی آباد)، خراسان (طبس) و هجین کاشان دیده میشوند. هم اکنون با توجه به برنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور،  کاشت زیتون در 26  استان که دارای شرایط مناسب اقلیمی هستند در حال توسعه می باشد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: شرایط آب و هوایی خسارت زا به درختان زیتون


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی زیتون