شخم زدن باغات مرکبات

چون بیش از 60 درصد ریشه مرکبات تا عمق 30 سانتی‌متری خاک پراکنده است، باغ مرکبات را شخم عمیق نمی‌زنند. حداکثر عمق شخم 10 سانتی‌متر است. شخم به منظور از بین بردن علف‌های هرز، تهویه خاک و مخلوط‌کردن کود، زده می‌شود. در شمال به علت وجود علف‌های هرز بیشتر شخم می‌زنند. دور درخت (سایه انداز) هر سال شخم زده می‌شود ولی بقیه زمین (غیر از سایه‌انداز) هر چند سال یکبار شخم زده می‌شود. زمان شخم بعد از برداشت میوه تا آغاز فصل رشد (بهار) و معمولاً زمستان است.
شخم با بیل «فوکا» و «کلتیواتور» انجام می‌شود. در جنوب کشور در بهمن ماه شخم می‌زنند. در باغ‌هایی که به روش قطره‌ای آبیاری می‌شوند هر 3 تا 4 سال یک‌بار و در مواردی که آبیاری غرقابی است هر سال شخم زده می‌شود.

 

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی مرکبات