نقش و تاثیر دما در پرورش دام سبک

یکی از بحث‌هایی که در زمان استرس گرمایی به شدت موردتوجه قرار می‌گیرد مدیریت کنترل و کاهش تنش گرمایی است که با توجه به آن به چند نمونه از این راهکارها اشاره شده است:

1) به علت اینکه در این زمان دام سعی در دفع حرارت دارد، جریان خون به دستگاه گوارش کاهش می‌یابد در نتیجه با استفاده از مواد خوراکی با کیفیت‌تر، قابلیت هضم ماده خوراکی را می‌توان افزایش داد.

2)دام ها را در ساعات خنک‌تر روز تغذیه می‌کنند که این امر موجب ایجاد الگوهای متغیر مصرف می‌شود. بنابراین بهتر است دام در شب تغذیه کرد و برای آن‌ها مواد خوراکی بیشتری فراهم شود. همچنین می‌توان برای میزان مصرف خوراک و چالش‌های موجود در شب مصرف مواد خوراکی را اندازه‌گیری کرد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مصرف آب در پرورش گوسفند

3) آب خنک و کافی در اختیار دام قرار گیرد. آب عمدتاً از طریق ادرار ، مدفوع، تبخیر از سطح بدن و دستگاه تنفسی دفع می‌شود. اگرچه در تنش شدید دامها می‌توانند مقادیر زیادی آب از طریق تراوش از دهان از دست بدهند. همان‌طور که تبخیر (از طریق عرق کردن و له‌له زدن) به مهم‌ترین مکانیسم برای دفع گرما در افزایش حرارت منجر می‌شود، مصرف آب نیز مهم است. ماده خشک مصرفی با مصرف آب رابطه مثبت دارد و گاوهای پر تولید ماده خشک بیشتری نسبت به گاوهای کم تولید مصرف می‌کنند ، درنتیجه آب بیشتری مصرف می‌کنند. به جهت حفظ هموستازی آب بدن ، باید یک مخزن ذخیره آب وجود داشته باشد که آب به‌طور پیوسته برای جبران کاهش در سایر قسمت‌ها از آن برداشته شود.

4) طراحی مناسب جایگاه نگهداری که خود شامل پارامترهایی است که به دو نمونه از این راه‌ها ذکرشده است . استفاده از سایبان که مهم‌ترین و ارزان‌ترین راه است که می‌تواند محیط دام را کنترل نماید. هرچند که سایه طبیعی مانند درخت بهترین روش کاهش حرارت محیط است و باعث جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید می‌شود. علاوه بر آن در ارتباط با تهویه و جریان هوا با توجه به کمبود رطوبت می‌توان از طریق اسپری بارانی همراه با جریان هوا موجب خنک شدن محیط شد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: ساختمان و تاسیسات پرواربندی گوسفند

تنش گرمایی بر ترکیبات و فرآورده‌های شیر نیز تأثیرگذار است. به‌گونه‌ای که دمای بالا باعث کاهش تولید شیر در دام ها می‌شود. چنانچه یکی از علت‌های اصلی تأثیر گرما بر کاهش تولید شیر اثر منفی تنش حرارتی بر فعالیت ترشحی پستان است. در ارتباط با چربی شیر و رابطه‌اش با تغییرات فصلی این‌گونه بیان‌شده است که به‌طورکلی میزان چربی شیر در تابستان کاهش و در زمستان افزایش می‌یابد. به‌طوری‌که شاهد کاهش 7/39% درصدی چربی شیر هستیم. تحقیقات نشان می‌دهد که به ازای هر درجه افزایش بیش از حد دما تولید پروتئین شیر 01/0کیلوگرم کاهش می‌یابد. به‌طوری‌که دمای 30درجه باعث کاهش 9/16% در پروتئین شیر شده است. در ادامه باید گفت که افزایش دما، پروتئین‌های موجود در شیر را کاهش می‌دهد که درنتیجه باعث کاهش تولید کیفیت پنیر می‌شود. زیرا رابطه مثبتی بین غلظت کازئین و خصوصیات انعقاد شیر یافت شده است. علاوه بر آن افزایش دما موجب کاهش مواد جذبی شیر مانند کلستروم می‌شود و درنتیجه باعث احتمال بروز مشکلات در سلامتی و حتی مرگ گوساله‌هایی که در تابستان و اوایل پائیز به دنیا می‌آیند، می‌شود.

با کشتیار بهتر بکاریم: توصیه های هواشناسی کشاورزی
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری