جدیدترین توصیه های فنی پرورش خیار


آخرین توصیه های پرورش خیار بر اساس وضعیت محصول و پیش بین های هواشناسی در کشور - 1399/07/09

استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و همدان:

• پایش آفت وبیماری وعلف های هرز در مزارع سبزی وصیفی جات وعلوفه وحبوبات آبی

• در اسرع وقت نسبت به برداشت محصولات بویژه صیفی جات از قبیل (گوجه فرنگی، لوبیا، سیب زمینی ، ذرت علوفه ای و ...) و انتقال به محل های مناسب جهت جلوگیری از خسارات احتمالی اقدام نمایند .

استان های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

• تسریع در برداشت محصولات کشاورزی به ویژه گوجه فرنگی و صیفی جات