بهداشت دام و اهمیت آن

اموري كه در ارتباط با سلامت دام و جمعيت دامي باشد بهداشت دام گفته ميشود با توجه به اين كه تعداد زيادي از بيماريها دام قابل انتقال از دام به انسان بوده لذا تعمين بهداشت دام كمكي به بهداشت انسان وجامعه نيز ميباشد.
از يك طرف گسترش روابط بين المللي واز طرف ديگر موضوع تجارت و از همه مهمتر سلامت و بهداشت جامعه انساني در گرو برنامه هايي است كه بتواند در زماني كوتاه منبع دامي كشور را از لوث وجود بيماريهايي كه اين جمعيت را تهديد مينمايد پاك كند اين امر هم ميسر نيست مگر آن كه بهداشت دام و جايگاه دام تعمين شده و در راه مراقبت بيماريهاي دامي و كنترل و مبازه با بيماريهاي تصميم گيريهاي دقيق ، منظم و با برنامه اي صحيح انجام داد.

با کشتیار بهتر بکاریم: مراتع کوهستانی و دشتی

اهميت بهداشت دام و جايگاه :
1-     تامين سلامت دام
2-    تامين مواد غذايي و پروتئين حيواني براي مصرف انسان (افزايش توليد)
3-    كمك به تامين سلامت جامعه ،كنترل و پيشگيري بيماريهاي قابل انتقال از حيوان به انسان ( وجود بيش از 400 نوع بيماري قابل انتقال از حيوان به انسات كه سلامت انسان و جامعه را مورد تهديد قرار ميدهد )
4-    با ايجاد محيط سالم براي دام محيط زندگي انسانها نيز كه در ارتباط با دام هستند سالم ميگردد.
5-    ايجاد زمينه براي تجارت خارجي
6-    كمك به افزايش در آمد دامداريها

با کشتیار بیشتر بدانیم: نقش رطوبت در پرورش دام

همانگونه كه بهداشت ساختمانهاي دامداري مورد اهميت است بهداشت محوطه دامداري نيز از اهميت برخوردار است خصوصا در ورودي دامداري كه بايد حوضچه ضد عفوني داشته و حتما بايد هميشه از ماده ضد عفوني مناسب و موثر پر بوده و هر از چند گاهي كنترل گردد ، خصوصا بعد از بارندگيها نياز به افزودن ضدغفوني دارد .
در دامداریها بايد از بشكه ها و يا ظروف مخصوص زباله استفاده گردد و در آنها محكم بسته شوند.
 به هيچ وجه وسايل مورد استفاد شده مثل دستكش يك بار مصرف ظروف پلاستيكي سرمها، شيشه هاي خالي واكسنها و يا ساير داروها، كيسه هاي نايلوني و يا باند و پنبه هاي آلوده در محوطه دامداري انداخته نشوند .
در بهداشت محوطه دامداري و جايگاه دام بايد توجه خاص به جوندگان و موشها گردد .
از ورود و خروج حيواناتي مانند گربه و سگ به داخل دامداري جلوگيري گردد و در ضمن امكان ورود حيواناتي مثل شغال و روباه ، گرگ به دامداري نداشته باشد.


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری