جزئیات نیازهای آب و هوایی چای

- میزان بارندگی
کشت چای در جهان در مناطقی با میزان بارندگی آنها بین 700 تا 5000 میلی‌متر در سال، گسترش دارد اما با توجه به نیاز آبی این گیاه، بهترین شرایط برای کشت تجاری آن در مناطقی با بارندگی 1800 میلی‌متر در سال (متوسط بارندگی 150 میلی‌متر در ماه) می‌باشد. باغ‌های چای در ایران در محدوده‌ای از شمال کشور (استان گیلان و قسمت غربی استان مازندران) با بارندگی 800 تا 1200 میلی‌متر در سال قرار دارند. با این وجود به دلیل پراکنش نامناسب و کمبود ریزش باران در برخی از ماه‌های دوره رشد چای، این گیاه با تنش آبی مواجه می‌شود بنابراین، چای‌کاری باید در مناطقی انجام شود که از پتانسیل توزیع (مقدار و پراکنش) بارندگی مناسبی برخوردار باشد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: مراحل فنولوژیکی محصول چای

- دمای هوا
مناسب‌ترین دما برای رشد و نمو گیاه چای بین 18 تا 25 درجه سانتی‌گراد است اما کشت چای در مناطقی از  جهان با دمای بین چند درجه زیر صفر تا حدود 40 درجه سانتی‌گراد انجام می‌شود. دمای هوا در مناطق چای‌کاری ایران در دامنه‌ی دمای ماهانه 11 تا  20 درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

- طول روز
گستره‌ی کشت چای در جهان از نظر طول روز بین 9 ساعت و 40 دقیقه تا 15 ساعت می باشد. حداقل طول روز مناسب برای رشد و نمو این گیاه 11 ساعت و 15 دقیقه گزارش شده است.

- رطوبت نسبی هوا
حداقل رطوبت نسبی هوا برای رشد گیاه چای 65 درصد می‌باشد به این دلیل احداث باغ چای در مناطقی که رطوبت نسبی آنها برای مدت طولانی کمتر از 65 درصد باشد، توصیه نمی‌شود.

با کشتیار بیشتر بدانیم: کلیات نیازهای آب و هوایی چای

- اختلاف دمای شب و روز
هر چه اختلاف دمای شب و روز کمتر باشد برای رشد بوته‌ی چای، مناسب‌تر است زیرا تغییرات دما در تعادل رشد بین ریشه و شاخساره موثر است.

- اختلاف دما در طول دوره رشد
اگر اختلاف دما در ماه‌های گرم و سرد در دوره‌ی رشد چای بیش از حد افزایش یابد روی رشد بوته اثر منفی خواهد داشت. اختلاف دما در مناطق چای‌کاری جهان بین 0.5 تا 33 درجه سانتی‌گراد است. تجربیات عملی در ایران نشان می‌دهد که تغییرات دما در طول دوره رشد از 12 تا 27 درجه سانتی‌گراد می‌باشد. بنابراین دمای کمتر از 12 درجه‌ی سانتی‌گراد در طول دوره‌ی رشد بوته‌ی چای به دلیل توقف رشد بوته، برای این گیاه مناسب نیست.

با کشتیار بیشتر بدانیم: توصیه های عمومی کشاورزی

- تبخیر ـ تعرق ماهیانه
متوسط تبخیر ماهیانه در مناطق چای‌کاری جهان بین 90 تا 180 میلی‌متر در ماه است. در ایران این میزان در طول دوره رشد (فروردین تا آبان) بین 60 تا 150 میلی‌متر در ماه گزارش شده است.

نتیجه : برای تولید نیاز به  11.33 ساعت نوری ، رطوبت بالای 70 درصد ، محدوده دمای 25_18 درجه سانتیگراد ،نیاز آبی  مقدار 400 میلیمتر در هکتار و تبخیر کمتر از 2 میلیمتر داریم

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی چایکاری