پنج شنبه، 14 مرداد 1400

بیماری پوسيدگي ريشه گیلاس

پوسيدگي ريشه:
اين بيماري قارچي در خاك هاي بسيار مرطوب باعث آسيب به ريشه و ضعف درخت مي شود بسته به نوع قارچ با نامهاي مختلف همچون آرميلاريا٬رزوليا٬فوزاريوم و...   می باشد
1-    پيشگيري
 ضد عفوني ريشه قبل از غرس
عدم آبياري پاي درخت و رعايت فاصله 5/0 متري تا تنه درخت هنگام آبياري
 قوي نگه داشتن درخت با كودهي وآبياري مناسب
2-    در صورت ظهور علايم پوسيدگي همچون زردي برگها از پايين به بالا، بوي پوسيدگي از خاك و ريشه،  50 گرم بنوميل را تا فاصله 5/0 متري اطراف درخت بپاشيد و بعد آبياري كنيد و يا محلول ريزي  100 گرم بنوميل در 100 ليتر آب در ناحيه سايه انداز
نكته: درختاني كه رو به خشكي رفتن ديگر با بنوميل درمان نمي شوند و ازبين مي روند مبارزه با بيماري پوسيدگي ريشه در قطعات كوچك گود كاشتن نهال و قرار گرفتن طوقه وتنه در زير خاك موجب ضعف درخت شده و شرايط حمله قارچ را فراهم مي شود.