انواع واریته های مختلف انار

بر اساس تحقیقات انجام شده، تاکنون 760 واریته انار اعم از انارهای اهلی، وحشی و زینتی در اقصی نقاط کشور شناسایی گردیده است که از این تعداد 700 واریته اهلی هستند که هریک از نظر رنگ، طعم، مزه، زودرسی، دیررسی، ترشی، شیرینی، تازه خوری، بازارپسندی، خاصیت انبارداری، مقاومت به امراض و آفات، ترکیدگی و غیره دارای صفات مختلفی می باشند. بطور کلی انارهای ترش در برابر تغییرات عوامل جوی و شرایط محیطی مقاوم تر از انارهای شیرین مقاوم تر هستند. مهمترین ارقام تجاری انار که بیش از 95 درصد صادرات را شامل می شود عبارتند از: ملس ساوه، شیشه کپ فردوس، خزربردسکن، رباب نی یرز، نادری بادرود، ملس یزدی، قجاق قم، اردستانی مه ولات و بجستانی که مهمترین خصوصیات این ارقام عبارت است از پوست قرمز و نسبتاً کلفت، دانه قرمز و مزه ملس تا شیرین.
مهمترین ارقام موجود در استان اصفهان عبارتند از: نادری، راوندی، ملس دانه قرمز، شیرین شهوار، آمنه خاتونی، زاغ و شیرین

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مراحل کاشت و تولید محصول انار

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی انار