نیازمندی‌های آب و هوایی مراحل تولید سیب زمینی

نیازمندی‌های آب و هوایی مراحل تولید
سيب‌زميني گياهي سرما دوست و حساس به گرما است كه رشد خوبي در دماي شبانه‌روزي حدود 18 تا 20 درجه سلسیوس دارد. شروع رشد جوانه در دماي هفت تا نه درجه سلسیوس به كندي آغاز مي‌شود، در دماي 18 درجه سلسیوس در حداكثر است و در دماي شش درجه سلسیوس متوقف مي‌شود. دماي مناسب خاك براي شروع غده‌دهي 16 تا 19 درجه سلسیوس مي‌باشد . با افزايش دماي خاك به بيش از 20 درجه سلسیوس از سرعت رشد غده كاسته مي‌شود و رشد غده در دماي خاك حدود 30 درجه سلسیوس يا بيشتر، متوقف مي‌شود، زيرا مصرف كربوهيدرات‌ها براي تنفس  و رشد رويشي بيش از ميزان فتوسنتز شده و نسبت اندام‌های هوایی به غده را افزایش می‌دهد . شب‌هاي خنك براي تجمع كربوهيدرات‌ها مطلوب است. همچنين ميزان پوسيدگي ساقه و سوختگي داخل غدد در دماهاي بالا افزايش مي‌يابد. پوشش كامل خاك توسط اندام‌هاي هوایي و سطح مناسبي از رطوبت خاك، از افزايش دماي خاك جلوگيري مي‌كند. دماي بالا سبب تحريك رشد رويشي ياشاخص برداشت  و توليد غدد بزرگ شده و دماي پایين سبب افزايش تعداد غده مي‌گردد. دماي بالاي خاك همراه با تغييرات رطوبتي خاك و عدم تعادل تغذيه‌اي و يا تراكم خاك سبب رشد ثانويه، پيدايش تكمه و ساير تغييرات شكلي در غدد مي‌گردد. عملكرد بالا از سيب‌زميني بهاره در نواحي حاصل مي‌شود كه ميانگين دماي گرمترين ماه سال كمتر از 25 درجه سلسیوس باشد.
سیب‌زمینی به یخبندان  حساس است و از سرمای 2- درجه سلسیوس یا کمتر آسیب می‌بیند. در نواحي سرد کشور، وجود حداقل 100 روز بدون يخبندان براي توليد سيب‌زميني كفايت مي‌كند. سرمازدگي  غدد ممكن است به دليل كشت دير هنگام و يا تأخير در برداشت در نواحي سرد اتفاق افتد. بافت‌هاي يخ‌زده در اثر گرم شدن تغيير رنگ داده، متلاشي شده و به صورت توده نرم آبكي در مي‌آيند. علایم سرمازدگي در داخل غده به صورت رگه‌هایي از تغيير رنگ دسته‌هاي آوندي  در داخل غده مي‌باشد.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی سیب زمینی