یک شنبه، 30 شهریور 1399

دمای آب در استخر پرورش ماهیان گرم آبی

     از مهمترین عوامل موثر بررشد ماهیان عامل درجه حرارت است. در استخر های پرورش ماهیان گرمابی، دمای آب در طول سال، ماه و حتی در طول شبانه روز تغییر می کند. در تابستان معمولا دمای لایه های سطحی آب بیش از لایه های عمقی است و چه بسا این اختلاف دما در روزهای گرم به 4 – 3 درجه سانتی گراد هم برسد. با توجه به خونسرد بودن ماهی، درجه حرارت بدن آن تقریبا مطابق درجه حرارت آب است و همه فعالیت های زیستی ماهی از دمای آب تبعیت می کند. در مواقعی که درجه حرارت آب از حد معینی پایین تر یا بالاتر می رود، فعالیت های بدن ماهی کاهش می یابد. دمای آب اشتهای ماهی را تحریک می کند بطوریکه با افزایش دمای آب، میزان مصرف غذا افزایش می یابد. طبق قانون وانت هوف در محدوده حرارتی مشخص، با افزایش هر 10 درجه سانتیگراد به دمای آب، سرعت فعالیت های حیاتی ماهی دو برابر خواهد شد و بالعکس. 
همه ماهی ها یک محدوده دمایی قابل تحمل و یک دمای ایده آل برای فعالیت های طبیعی خود دارند. در ارتباط با کپور ماهیان پرورشی، محدوده قابل تحمل 30 – 5/0 درجه سانتی گراد است. ولی دمای مناسب رشد آنها بین 30 – 15 درجه سانتی گراد است. مطلوب ترین درجه حرارت برای رشد کپور ماهیان 28 – 24 درجه سانتیگراد است. با سرد شدن آب در فصل زمستان ( پایین تر از 8 درجه سانتیگراد ) میل به تغذیه و فعالیت های زیستی ماهی پایین آمده و با گرم شدن آب ( بالاتر از 16 درجه سانتیگراد ) تغذیه و رشد فعال آن بتدریج آغاز می شود. ماهیان گرمابی در درجه حرارت کمتر از 13 درجه سانتیگراد استعداد بیشتری در ابتلای به بیماریها و آلودگی ها از خود نشان می دهند. همچنین در درجه حرارت های بسیار گرم ( بالای 33 درجه سانتیگراد ) بخاطر کاهش اکسیژن محلول آب، با خطر کمبود اکسیژن و خفگی مواجه می شوند. دما بطور مستقیم و غیر مستقیم در مقدار اکسیژن محلول در آب تاثیر می گذارد. بطوریکه افزایش آن باعث خروج گاز اکسیژن از آب می گردد. از طرفی با افزایش میزان سوخت و ساز بدن ماهی ها در دمای بالاتر آب، مساله کمبود اکسیژن تشدید خواهد شد و منجر به افزایش نیاز ماهی به اکسیژن می شود. به همین دلیل در روز های گرم به دلیل لایه بندی حرارتی آب، لایه سطحی آب گرم شده و بخاطر فعالیت جلبک ها و گیاهان آبزی حاوی مقدار زیادی گاز اکسیژن (اشباع و فوق اشباع) است. در حالی که لایه عمقی خنک تر بوده و اکسیژن کمتری دارد. لذا در ساعات گرم روز باید با دستگاه هواده مکانیکی این لایه ها را با هم مخلوط کرد.بطور کلی آب های گرم ظرفیت نگهداری اکسیژن کمتری نسبت به آب های سرد دارند. با افزایش طول دوره گرما می توان تولید ماهی بیشتری را انتظار داشت. مسلما مناطقی با دوره گرمایی بیشتر، نسبت به مناطقی که دوره گرمایی محدودتری دارند از تولید افزون تری از ماهیان پرورشی گرمابی برخوردارند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: شفافیت آب در استخر پرورش ماهیان گرم آبی