جدیدترین توصیه های پرورش ماهی


آخرین توصیه های پرورش ماهیان گرم آبی و سرد آبی بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/10/21

استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و همدان:

• تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی های سرد آبی

استان های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی:

• عدم کوددهی استخرهای خاکی پرورش ماهیان گرمابی(کپور ماهیان) در طول هفته

استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و مرکزی:

• تنظیم جیره غذایی ماهیان سردآبی و ایجاد تهویه مناسب استخرها با توجه به افزایش فشار وکاهش دما.

• شکستن یخ سطح آب استخرها جهت هوادهی به ماهی¬ها.

استان های خوزستان، هرمزگان و بوشهر:

• ترمیم دیواره های استخر های پرورش ماهی و میگو و تنظیم جیره غذایی میگو و ماهیان گرم آبی