سرمازدگی درختان و باغات سیب

یکی از مهم ترین مراحل در چرخه بیولوژیکی درختان خزان کننده از جمله سیب که شدیدا از رخداد سرما تاثیر می پذیرد مرحله گل دهی است. یخبندانهای شدید سبب از دست دادن تمام گل های سیب خواهد شد .یخبندان های ملایم تر نمو را متوقف کرده موجب عقیم شدن تخمک می گردد.میزان حساسیت به سرما در دوران قبل از باز شدن شکوفه ها کمتر از دوران پس از باز شدن است . اگر سرما بعد از عمل تلقیح در سیب حادث شود گل های سیب مقداری از خسارات وارده به بذرها را تحمل می کنند ولی در بعضی از ارقام سیب میوه ها کوچکتر از حد معمولی است. میوه های تشکیل شده در دوران سرما دارای تعدادی دانه کمتر ،  میوه های کوچکتر و بدشکل تری در مقایسه با میوه های تشکیلی شده در شرایط طبیعی هستند . نابودی همچنین می تواند در دماهای غیرکشنده نیز رخ دهد و توسط بادهای سرد تشدید شود . علائم مخصوصا زمانی که تعداد گل ها افزایش یابد ، ممکن نیست بلافاصله ظاهر گردند ، و بعدا تنها بصورت کاهش مجموعه میوه ظاهر می گردد . آسیب های جزئی می تواند سبب بدشکلی و تشکیل میوه پارتنوکارپ گردد . از طرف دیگر دماهای کمی پایین طی دوران رشد ممکن است حتی اندازه میوه را افزایش دهدو رنگ آن را تحت تاثیر قرار دهد و باعث ضغیف شدن کیفیت رنگ میوه شود . در اثر سرمای خفیف میوه ممکن است بازار پسندی خود را از دست دهد و یک نوع لکه و کمربندهایی با پوست زبر و چوب پنبه ای در آن تولید می شود . همچنین میوه سیب به صورت بدشکل رشد می کند و گودی هایی در سطح آن بوجود می آید که همه اینها موجب نامرغوبی میوه و تقلیل بهای آن می شود . پدیده دیگر گل کردن دوباره در درختان سیب است که شاخه های کوتاه بارده مجددا جوانه های گل تولید کرده شکوفه های ثانویه بوجود می آورند که بهتر است در ابتدای تولید از بین بروند تای نیروی درخت بیخودی مصرف نشود.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: نیازهای آب و هوائی سیب در طی مراحل رشد و نمو و رسیدن میوه

سیب از نظر زمان گل دادن در گروه سوم میوه های سردسیری قرار میگیرد و بعد از گیلاس و تقریبا همزمان با گلابی گل میکند. بدان جهت تا حدی از سرمای بهاره که در اکثر سالها شکوفه درختان زود گل مثل بادام  و زرد الو و هلو را تهدید میکند در امان است. با این حال در بعضی مناطق و در بعضی از سالها سرمای بهاره شکوفه ها را از بین میبرد. سرمای 2-  درجه سلسیوس تا 3.5 – درجه سلسیوس بر حسب ارقام برای گلهای کاملا شگفته خطرناک می باشد.

بهتر است برای جلوگیری از سرمازدگی دیررس بهاره درختان درزمینهای شیبدارکاشته شوند اما شیب نباید رو به جنوب باشد (در نیمکره شمالی) چون این کار موجب گل دادن زودرس درخت ودرنتیجه افزایش آسیب آن در برابرسرما خواهد شد. اگر سرما زیاد جدی نباشد می توان صبح قبل از تابش خورشید روی شکوفه ها درخت آب پاشید با این کارامکان نجات شکوفه ها وجود دارد. آسیبهای ناشی از سرما را می توان 24 ساعت پس ازسرما تخمین زد.اگرمادگی گیاه به سمت عقب برگشته بود نشان دهنده ازبین رفتن گل و عدم تولید میوه خواهد بود.وجود منبع آب در نزدیکی محل پرورش سیب موجب تاخیر گرمای بهار می شود که نتیجه این مزیت به تاخیرافتادن شکوفایی تا زمان به حد اقل رسیدن احتمال سرما می گردد


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی مرکبات