عوامل اقلیمی مناسب احداث تاکستان ها

تاکستانهای جدیدالاحداث هنگامی محصول خوب و باراندمان بالا تولید میکنند که عوامل اقلیمی منطقه ویا ناحیه قبلاً در آن بررسی و شناخته  شده باشد. قبل از احداث یک موستان باید شرایط آب وهوایی  منطقه را براساس آمارهای بلند مدت هواشناسي(حداقل آمارهای 20 ساله) تحت مطالعه قرار داد. برخی از اطلاعات ضروری که بایستی  مورد بررسی قرار داد شامل: 1-یخبندان دیر رس بهاره یا زود رس پاییزه 2- تگرگ و تعداد وقوع  و زمانهای تقریبی ریزش در طول دوره رشد     3- امواج  و توده هاي هوای سرد 4- طول مدت خشکی  و خشک سالی در دوره رشد گیاهی 5- حداقل سرمای زمستانه و حداکثر درجه حرارت تابستانه

در کشتیار بیشتر بخوانیم: دما و نیاز حرارتی درختان انگور

در آب و هوای نسبتا ملایم تابستانی انگورهای زودرس در صورتی که در شیبهای جنوبی کاشته شوند می توانند محصول بدهند .بیش از همه فعلا در آب و هوای نیمه گرمسیری و ملایم نیمکره شمالی با آب و هوای مدیترانه ای کاشته می شوندکه سرمای زمستانی نداشته باشند. با وجود این اغلب واریته های آن در مقابل سرمای زمستانی بخوبی مقاومت می کنند.
انگور بر سرمای شدید زمستانی اهمیتی نمیدهد ولی برای این گیاه مهم است که بهار و تابستان گرم و آفتاب داشته باشد .بادهای شدید بیش از سرما می توانند صدمه بزنند در بهار به محض اینکه دمای هوا بیش از 10درجه سانتی گراد شود گیاه رشد را شروع می کند.