رابطه میزان آب و تولید ماهی قزل‌آلا

به طور کلی می‌توان این گونه بیان نمود که رابطه بسیار نزدیکی میان آب و تولید ماهی قزل آلا بر قرار می‌باشد. در ازای ورودی یک لیتر آب در ثانیه می‌توان بین 50 تا 120 کیلوگرم ماهی قزل‌آلا در سال تولید نمود. اختلاف بین دو رقم 50 تا 120 به کیفیت آب بستگی داشته و هر چه کیفیت آب بهتر باشد، رقم تولیدی بیشتر است. رابطه میان کیفیت و کمیت آب قابل جابه‌جایی بوده، به این معنا که مقدار آب با کیفیت بالا را می‌توان کمتر در نظر گرفت نمود ولی برای آب‌های با کیفیت پایین، باید مقدار آب زیاد باشد.

با کشتیار بیشتر بخوانیم: امراض و بیماری‌های مهم قزل‌آلا و محدوده زمانی فعالیت آنان

در درجه حرارت ثابت هر اندازه ماهی کوچک‌تر باشد، تراکم آن را می‌توان کمتر در نظر گرفت، چرا که نیاز اکسیژنی بچه ماهیان بیشتر بوده و به همین دلیل میزان اکسیژن محلول در آب کاهش می‌یابد. معمولاً قزل‌آلا بخشی از نیازهای معدنی خود را از محیط می‌گیرد و از این نظر آب‌هایی که دارای املاح بیشتری هستند، مناسب‌ترند.
آزاد ماهیان پرورشی در آب شور بسیار سریع رشد می‌کنند، به طوری که ماهی را در آب شیرین پرورش داده و سپس مقدار آب شیرین را کم کرده و به مقدار آب شور اضافه کرده تا ماهی به شرایط دریا عادت کند.