نیازمندی های آب و هوایی ماهیان گرم آبی- بارندگی و شرجی

      لزوم پیش بینی دقیق هواشناسی در مدیریت پرورش ماهی بسیار حائز اهمیت می باشد. شرایط مختلف آب و هوایی تاثیر بسزایی بر رشد و پرورش ماهیان گرمابی دارد. تا آنجا که بروز پدیده هایی همچون شرجی، ابرناکی، گرد و خاک، سرما و غیره تاثیر منفی بر روند رشد ماهی می گذارد. و گاهی منجر به تلفات شدید می شود. از این رو پیش آگاهی از بروز چنین پدیده هایی امری اجتناب ناپذیر است. 
     علاوه بر این در صورت پیش بینی فصلی کوتاه و بلند مدت با دقت بالا، پرورش دهندگان می توانند با توجه به زمان بروز سرما و گرما، نسبت به آماده سازی استخر اقدام نموده و زمان انتقال بچه ماهی به استخر را چند روز جابه جا کنند.
     پدیده های هواشناسی تاثیر گذار بر پرورش ماهی در زیر تشریح شده است:
1 – بارندگی
     بروز بارندگی در زمان صید مشکلات زیادی ایجاد می کند بدین طور که در صورت نداشتن آگاهی از وقوع بارندگی امکان ورود ماشین آلات به مزرعه مقدور نمی باشد و عدم صید ماهی منجر به از دست دادن بازار فروش می شود.
2 – شرجی
     کود معدنی و آلی که برای تولید پلانکتونها به استخر داده می شود موجب غنی سازی استخر می شود. در زمان وقوع شرجی در هنگام صبح مقدار اکسیژن کم می شود و ماهی ها به سطح آب می آیند. از طرفی بدلیل کاهش فشار هوا، در اثر لجن گذاری از مواد ته نشین شده در کف استخرهای پرورش ماهی گاز آمونیاک متصاعد می شود. در این حالت پلانکتونها اکسیژن زیادی مصرف کرده و رقیب ماهی ها در مصرف اکسیژن می شوند که باعث تلفات ماهی می گردد. در صورت اطلاع از بروز شرجی از دادن کود جلوگیری به عمل می آید. در چنین حالتی با هوادهی به موقع می توان کمبود اکسیژن را جبران نمود. از طرفی گاز آمونیاک تولید شده در کف استخر تجمع می یابد و باید تعویض آب از کف استخر انجام گردد تا گاز تولیدی خارج شود. همچنین پیش بینی وقوع شرجی از 48 ساعت قبل در تصمیم گیری برای ذخیره آب در کانالها برای انجام هوادهی و تعویض آب از کف استخردر بهترین زمان حائز اهمیت می باشد تا نسبت به تهویه استخر اقدام به موقع صورت گیرد.