مرحله رشد سویا-شروع رسیدگی R7 و رسیدگی کامل R8

مرحله13 , 14 ، مراحل رسیدگی سویا می باشد.

مرحله 13- شروع رسیدگی  R7 : یکی از غلاف های ساقه اصلی  به رنگ زرد یا قهوه ای درآمده است .

مرحله 14-  رسیدگی کامل R8 : د95درصد غلافها به رنگ زرد یا قهوه ای درآمده اند .

 

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کشت سویا