دسته ������������������������������ ������������������

زنبور عسل

موم، محصول جانبی زنبور عسل

موم از غدد زيرشکمی زنبور عسل ترشح و به محض تماس با هوا منجمد میشود...

زنبور عسل

ژل رويال يا ژله شاهانه

ژله شاهانه غذای مخصوص ملکه و تنهاغذای وی از اولين روز تولدتا آخرعمرش است...

زنبور عسل

زهر، محصول جانبی زنبور عسل

زهر زنبور عسل ماده ای است که در داخل بدنش به وسيله غده مخصوصی از دومين روز پس ازتولد شروع به ترشح کرده ...

زنبور عسل

بره موم، محصول جانبی زنبور عسل

بره موم مخلوطی از صمغ چنديا چندين درخت است. صمغ بر روی درختان حالت چسبندگی سطحی داشته و از يک قشر فوق العاده نازک تشکيل میشود.

زنبور عسل

گرده، محصول جانبی زنبور عسل

عسلک را زنبور از شيره های شيرين که بعضی اوقات روی برگهای درختان ديده میشود و حالت چسبندگی به برگها میدهد، جمع میکند.

زنبور عسل

اصول مهم در نگهداری عسل

در حالیکه یکی از مهم‌ترین حقایق درباره نگهداری عسل این است که عسل حتی بدون هیچ گونه نگهدارنده و مواد افزودنی، فاسد نمی‌شود...

زنبور عسل

عسلک ياعسل برگ، محصول جانبی زنبور

عسلک را زنبور از شيره های شيرين که بعضی اوقات روی برگهای درختان ديده میشود و حالت چسبندگی به برگها میدهد، جمع میکند.

زنبور عسل

طبقه بندی انواع مختلف عسل

عسل را به طرق و معیارهای مختلف طبقه بندی میکنند...

زنبور عسل

استخراج عسل با اکستراکتور

طريقه استخراج عسل از شانها به وسيله اکستراکتور