دسته ���������� ������

انگور آبی

سفیدک سطحی انگور چیست

سفیدک انگور یک بیماری قارچی بوده که در اثر حمله نوعی قارچ به وجود می‌آید و در صورتی که کنترل نگردد می‌تواند بسیار خسارت بار باشد.

انگور آبی

کنترل سفیدک سطحی انگور با گوگرد میکرونیزه

توصیه موکد می‌شود از پاشیدن گوگرد روی برگهای بالای درخت حتما خود داری ورزید چون برگها و انگورها دچار سوختگی خواهند شد.

انگور آبی

نیاز مندی آب و هوایی تولید انگور

درصورت مساعد بودن جو، هرس و دادن موادمغذی به پای درخت مو در اسفند ماه انجام می پذیرد.

انگور آبی

انبارداري ميوه تازه انگور

سردخانه هاي مجهز به سيستم كنترل اتمسفر با رطوبت نسبي95 -90 درصد و دماي صفر درجه سانتی گراد برای انبارداری انگور مناسب هستند.

انگور آبی

برداشت محصول به منظور تهيه كشمش

برداشت محصول به منظور تهيه كشمش پس از رسيدن مقدار مواد جامد قابل حل آب ميوه به بيش از 21%

انگور آبی

تعیین بهترین زمان برداشت انگور

استفاده از شاخصهای کیفی محصول از فاکتورهای تعیین بهترین زمان برداشت انگور

انگور آبی

مقابله با سرمای دیررس بهاره انگور

هرس دیر هنگام پس از پایان دوره خروج اشک مو و همزمان با پنبه ای شدن جوانه ها

انگور آبی

کنترل بیماری سرطان طوقه انگور

انتخاب قلمه سالم از موستان سالم و يا نهالهاي پيوندي روي پايه مقاوم به بيماري از روش های کنترل سرطان طوقه انگور می باشد

انگور آبی

مبارزه با بیماری سفيدك دروني (دروغي) انگور

سمپاشی ها می بایستی پیش از گلدهی شروع شوند و زمان و دفعات سمپاشی به شرایط محلی و خصوصیات منطقه بستگی دارد.