دسته ��������

پسته

مراحل مختلف رشد پسته

مروری بر مراحل رشد پسته

پسته

نحوه گوگرد پاشی باغات پسته

اطلاعات تجربی در خصوص مبارزه با پسیل پته از طریق گوگرد پاشی

پسته

ارقام اصلی پسته تجاری در ایران

از جمله مهم‌ترین ارقامی که برای صادرات متداول است شامل ارقام کله قوچی، فندقی، اکبری، احمدآقایی و بادامی هستند.

پسته

معیار کیفیت پسته (انس) و قیمت پسته

برای تعیین کیفیت یا تعیین انس پسته 142 گرم پسته را وزن میکنیم و پسته را پنج دانه – پنج دانه میشمریم هر تعدادی که به دست آمد انس پسته به حساب می  آید.

پسته

سه مرحله مهم در تغذیه درخت پسته

کلسیم در انتقال مواد غذایی  تولید شده در فرایند فتوسنتز از برگ به خوشه ها کمک کرده و سبب بهبود کیفیت محصول می شود و همچنین با به تاخیر انداختن پیری و جلوگیری از خزان زودرس برگها، سبب افزایش  فتوسنتز در طول مدت زمان و افزایش کیفیت محصول میگردد.

پسته

سن هاي زيان آور پسته

سن هاي زيان آور در باغات پسته عمدتا متعلق به خانواده سن هاي بد بو و سن هاي بذر خوار و سن هاي گياهي بوده و از آفات مهم پسته محسوب مي گردند كه شامل سن سبز با لكه سفيد، سن سبز يكدست، سن قهوه اي و سن قرمز مي باشند.

پسته

سوسك سرشاخه خوار پسته

حشره كامل به جوانه هايي كه در محل اتصال دمبرگ قرار دارند حمله كرده آنها را سوراخ و دالان كوتاهي در وسط چوب ايجاد مي كند.

پسته

آفت زنجره پسته ( شيره تر )

آفت زنجره پسته idiocerus stali به نام شيره تر شناخته شده و در مناطق پسته خيز وجود دارد ولي از آفات مهم مناطق پسته خيز محسوب نمي شود اما به لحاظ فعاليت اين آفت روي درختان بنه ، باغات مجاور به كوهستانهاي داراي درختان بنه از خسارت آن صدمه مي بينند.

پسته

زنبور مغز خوار سیاه پسته

پروانه چوبخوار پسته(کرمانیا) به دلیل سیکل زندگی پیچیده ای که دارد و به دلیل عدم شناخت آن علیرغم مبارزات شیمیایی گسترده ای که بر علیه آن شده به یکی از آفات درجه اول پسته کشور تبدیل شده است. این آفت در تمام نقاط پسته خیز کشور وجود دارد و خسارات ناشی از آن نسبتا زیاد است.