دسته ���������� ������

بادام آبی

رسیدن و برداشت محصول بادام

محصول بادام بعد از رسیدن میوه ها با دست یا چوب های بلند و یا به طور مکانیکی برداشت می شود. در زمان رسیدن میوه،‌ پوست سبز بادام تغییر رنگ داده پژمرده شده و شکاف طولی در آن ایجاد می گردد در این مرحله میوه ها به راحتی از درخت جدا شده و پوست گیری آن نیز آسان می گردد.

بادام آبی

عملیات پس از کاشت بادام

در فصل پاییز یک شخم سبک و کم عمق در سطح باغ می زنند سپس در فصل بهار و تابستان پس از هر بارندگی با پنجه غازی سطح زمین را سله شکنی کرده و علف های هرز آن را از بین می برند .

بادام آبی

عملیات نگهداری از باغ بادام: تغذیه باغ بادام

محافظت از سرما می تواند از آسیب محصول بدلیل سرمازدگی جلوگیری نماید و فعالیت و شدت سرمایی یخبندان در خلال شکوفه دهی و مراحل اولیه تولید میوه تعیین می کند که آیا بادام در ناحیه به خصوصی امکان تولید دارد یا خیر

بادام آبی

عملیات نگهداری باغ بادام: محافظت از سرما

محافظت از سرما می تواند از آسیب محصول بدلیل سرمازدگی جلوگیری نماید و فعالیت و شدت سرمایی یخبندان در خلال شکوفه دهی و مراحل اولیه تولید میوه تعیین می کند که آیا بادام در ناحیه به خصوصی امکان تولید دارد یا خیر

بادام آبی

عملیات نگهداری باغ بادام: تربیت درختان

هدف از تربیت درختان حفظ عادت رشد طبیعی درختان و بارآور کردن آنها و سهولت انجام کارها می باشد. پس از اینکه درختان جدید کشت شدند سر نهال در ۸۰ سانتی متری بالای محل پیوند قطع می شود.

بادام آبی

عملیات نگهداری باغ بادام: آبیاری

قبل از انتخاب و طراحی سیستم آبیاری نباید زمین را آماده ساخت زیرا این عوامل بر دامنه تسطیح خاک ورزی مورد نیاز اثر می گذارد. سیستم های تحت فشار بویژه سیستم قطره ای در حداقل کردن محدودیت های فیزیکی خاک بسیار موثرتر از سیستم های آبیاری سطحی هستند.

بادام آبی

گزینش رقم و پیاده نمودن نقشه باغ

انتخاب رقم، کلید احداث باغ است. به دلیل اینکه معدودی از ارقام بادام خود تلقیح هستند ترکیب هائی از ارقام به جای ارقام واحد باید انتخاب شوند. ویژگی های مهمی که در انتخاب رقم باید مدنظر قرار گیرد شامل زمان گلدهی، سازگاری گرده، زمان رسیدن و سهولت جداشدن دانه از پوست، عملکرد، عاری بودن از آفات و بیماری ها و سایر اختلالات و قابلیت عرضه به بازار می باشد.

بادام آبی

خاک مناسب برای پرورش بادام

بادام در خاک های رسی سنگین و مرطوب رشد مناسبی ندارد، وجود خاک های نیمه سنگین از نوع شنی رسی و سنگلاخی برای پرورش بادام مناسب است و عمق خاک باید حداقل ۳ متر باشد. درختان بادام در خاکهائی با بافت لومی یکدست و با عمق زیاد بیشترین محصول را تولید می کنند.

بادام آبی

تاثیر شدت باد بر رویش بادام

باد ملایم به افزایش گرده افشانی و تلقیح کمک می کند