دسته ��������

گردو

باغداری مدرن و مکانیزه گردو

نوآوری ها و مکانیزاسیون کشت گردو

گردو

نیاز آبی باغ های گردو

در مناطقی که نیاز آبی درختان گردو از طریق بارندگی تأمین نمی شود ضمن اینکه آبياري درختان بسيار ضروري است برای درختان پيوندي و درختان جوان که هنوز ریشه های کمتری دارند باید با فاصله زمانی کمتری صورت گیرد

گردو

نیاز آفتابی درختان گردو

مقدار ساعات افتابی مورد نیاز برای درخت گردو حدود2900 ساعت در سال می باشد.

گردو

نیاز گرمایی درختان گردو

نیاز گرمایی گلدهی از زمان گلدهی تا رسیدن میوه ها 1350-700درجه روز(GDD) می باشد .

گردو

نیاز سرمایی درختان گردو

نياز سرمايي ارقام گردو متفاوت است و از 400 الي 1600 ساعت متغير مي باشد.

گردو

آفتاب سوختگي میوه گردو

ميوه گردو در اثر تابش مستقيم آفتاب تند دچار آفتاب سوختگي مي شود.

گردو

سرماي بهاره و سرمازدگي گردو

سرماي بهاره مهم ترين نوع خسارت سرما در درختان گردو است كه مي تواند موجب مرگ شاخه ها و جوانه هاي گل و برگ شود.

گردو

زمان تقریبی مراحل مختلف رشد میوه گردو

زمان تقریبی مراحل مختلف رشد میوه گردو

گردو

نیازهای آب و هوائی گردو - تشکیل و رشد میوه

هوای گرم و مرطوب در حین رسیدن باعث سیاه شدن مغز و طعم بد میوه می شود.