دسته ����������

زیتون

دمای مناسب برای پرورش زیتون

یخبندان بسیاری از درختان زیتون را از بین می برد. دمای  منفی 6 درجه سانتیگراد ممکن است به شاخه های کوچک درخت زیتون آسیب برساند

زیتون

مراحل فنولوژیکی محصول و مشخصه های بیومتریک هر مرحله زیتون

در دیماه با شروع استراحت درختان زیتون درفصل زمستان، آفت مگس زیتون وارد فاز زمستان گذرانی شده که برای کاهش جمعیت آن شخم پای درختان، هرس سرشاخه های خشک و آلوده در این ماه الزامی می باشد. از اقدامات دیگر در این ماه بازجوان سازی درختان قدیمی، اصلاح تشتکهای قدیمی و جویهای رابط است، که برای انجام تمامی این عملیات وجود روزهای آفتابی الزامی می باشد.

زیتون

اجراء عملیات کشاورزی درفصل پاییز برای محصول زیتون

کاهش حجم آبیاری و قطع آبیاری یک هفته قبل از برداشت ، برداشت ارقام دو منظوره وکنسروی، نصب تله های جلب کننده و کشنده آفت مگس زیتون،عملیات کشاورزی برای محصول زیتون در مهرماه می باشد.

زیتون

اجراء عملیات کشاورزی درفصل تابستان برای محصول زیتون

کاهش آبیاری ضروری باغ همزمان با سخت شدن هسته در نیمه اول (مرحله کم آبیاری)، کود دهی سرک کود ازته در نیمه دوم، حذف مرحله دوم پاجوش ها وتنه جوش ها ،تنک میوه های ریز در سال های آور، نصب تله های فرمونی و جلب کننده آفت مگس زیتون ،عملیات کشاورزی برای محصول زیتون در تیرماه می باشد.

زیتون

اجراء عملیات کشاورزی درفصل بهار برای محصول زیتون

انجام آبیاری ضروری باغات زیتون در نیمه اول، ادامه کود دهی کود ازته، ادامه مبارزه با آفت پسیل زیتون قبل از باز شدن گلها از عملیات کشاورزی در فروردین ماه می باشد.

زیتون

اجراء عملیات کشاورزی درفصل زمستان برای محصول زیتون

شروع آبیاری زمستانه ترجیحاً با فاصله 7 روزه، شخم پای درختان، هرس باز به منظور جوان سازی درختان قدیمی، اصلاح تشتکهای قدیمی و جویهای رابط، نمونه برداری برگ (درصورت عدم نمونه برداری در تابستانه) عملیات کشاورزی برای محصول زیتون در دیماه می باشد.

زیتون

شرایط آب و هوایی خسارت زا به درختان زیتون

در زمستان درختان جوان در دمای زیر 4- درجه سانتی گراد ( درجه سلسیوس) صدمه می بینند.

زیتون

شرایط دمایی مطلوب برای رشد رویشی و زایشی زیتون

دمای مورد نیاز برای تأمین نیاز سرمایی جوانه های گل ارقام زیتون بین 2 تا 12 درجه سانتی گراد است

زیتون

گیاه زیتون و نیازهای آب و هوائی

زیتون در عرضهای 45 درجه شمالی تا 30 درجه جنوبی کشت می‌شود. اصولاً درخت زیتون می تواند به تغییرات نسبتاً زیادی از بارندگی و دما مقاومت نشان دهد و بیشتر به سرمای زمستانه حساس می باشد.