دسته ��������

انار

ارزش غذائي ميوه انار

انار ميوه اي است سرشار از ويتامين و به علت داشتن آهن و ساير عناصر ديگر دير هضم مي باشد

انار

دستورالعمل برداشت انار

درخت انار معمولاً از سال سوم كاشت گل و ميوه مي دهد. رسيدن ميوه تدريجي بوده و با توجه به آب و هوا و واريته هاي گوناگون از اواسط شهريور ماه تا آخر آبان ماه ادامه مي يابد.

انار

چگونگی هرس در درختان انار

هرس در درختان انار یکی از مهمترین عواملی است که جهت افزایش عملکرد و تولید میوه مرغوب و با کیفیت صورت میگیرد. هرس در درختان انار یک عمل ضروری و مستمر می باشد

انار

کاشت قلمه و نهال انار

جهت کاشت نهال انار، بعد از تسطیح، شخم و کوددهی، ابتدا یک آبیاری سنگین انجام می دهیم تا خاک شخم خورده، نشست کند

انار

مشخصات قلمه انار و زمان تهیه آن

قلمه را باید از شاخه های3-2 ساله بارده درختان سالم و از ارقام مرغوب مورد نظر تهیه نمود.

انار

روش های تکثیر و ازدیاد انار

آسان ترین و باصرفه ترین روش تکثیر انار در ایران از طریق قلمه می باشد

انار

عوامل هواشناسی تاثیر گذار بر سلامت تولید محصول انار

همانند سایر محصولات زراعی و باغی، کلیه مراحل رشد و نمو انار تحت تاثیر عوامل آب و هوایی قرار می گیرد. علاوه بر این آفات و بیماری های انار نیز تحت تاثیر عوامل آب و هوایی قرار می گیرند و بدین ترتیب بطور غیر مستقیم درخت انار را تحت تاثیر قرار می دهند.

انار

کرم گلوگاه انار و روشهای مبارزه

کرم گلوگاه انار مهمترین عامل کاهش کمی و کیفی محصول انار در تمامی مناطق انار خیز کشور است. آفت مذکور چند میزبانه بوده و علاوه بر انار به پسته و انجیر نیز حمله می کند.

انار

وابستگی های آب وهوایی هر مرحله از تولید-ترکیدگی میوه انار

عوامل مختلفی را در ترکیدگی میوه انار موثر می دانند. عواملی همچون نامنظم بودن دور آبیاری، نوع رقم، هرس نامناسب، کمبود عناصر از جمله بر، بافت و جنس خاک، بارندگی بی موقع، تغییرات درجه حرارت در شبانه روز، بادهای شدید گرم و سوزان، عدم یکنواختی میزان رطوبت نسبی هوا و سرد شدن ناگهانی هوا از عوامل دخیل در این امر شناخته شده اند