یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

دسته انجیر آبی

انجیر آبی

خواص انجیر برای سلامت پوست

انجیر ها همچنین دارای ویژگی های مرطوب کنندگی عالی می باشند و برای درمان خشکی و ترک خوردگی لب می توانند مورد استفاده قرار گیرند.