یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

دسته انجیر دیم

انجیر دیم

معرفی مختصر انجیر دیم

احداث باغ انجیر دیم علاوه بر ایجاد اشتغال و پوشش گیاهی مناسبی برای منطقه و بیابان‌زدایی می‌تواند به حفظ کنترل سیلاب و جلوگیری از فرسایش خاک و استفاده بهینه از آب باران کمک کند.