دسته �������� ������ ��������������

موز

نیازهای محیطی محصول موز

درجه حرارت و رطوبت خاك فاكتورهاي مهمي در توليد موز هستند كمبود آب در هر زماني باعث كاهش تعداد ميوه و اندازه ميوه و عملكرد محصول نهايي مي شود .

موز

بیماری های ویروسی موز و کنترل آن

بیماری بونچی تاپ که از مهمترین بیماریهای ویروسی به شمار می آید،این بیماری وسیله ویروس بونچی تاپ ایجاد می شود و بوسیله شته موز در مزارع موز منتشر می گردد

موز

تعدادی از آفات مهم موز

تریپس برگ ،علائم خسارت زایی شامل پیچیدگی برگ ها ، زرد شدن و نهایتاً خشکیدگی برگها ایجاد می کند

موز

آقات موز- سرخرطومی ریزوم موز

حشرات کامل بطور 1 سانتیمتر و به رنگ قهوه ای تیره ، سرکم و بیش کشیده و بصورت یک خرطوم درآمده است

موز

آفات مهم موز- شته موز

در مورد گیاه موز ، شته ها در قاعده ساقه در قسمت انتهای ساقه و محورهای برگ دیده می شود

موز

بیماریهای قارچی میوه موز و کنترل آن

عامل تمام بیماریهای مهم موز، قارچ های بیماریزا می باشند

موز

درجه بندی و بسته بندی موز

برای جلوگیری از رشد قارچی که باعث پوسیدگی می گردد در موقع حمل و رسیده کردن دستکهای موز باید با یک قارچ کش قبل از بسته بندی ضدعفونی شوند

موز

چگونگی رسیده کردن موز

جهت رسیده کردن موز بهترین روش، استفاده از گاز اتیلن می باشد.

موز

چگونگی نگهداری میوه موز

موز رقم دوارف کاوندیش در دمای 14.4 درجه سانتیگراد با رطوبت نسبی 90-80 درصد به مدت 25 روز ماندگاری داشته است