دسته ��������

پنبه

پراکنش پنبه در جهان و ایران

پنبه از مهمترین محصولات کشاورزی جهان به شمار می رود و در بیش از 75 کشور جهان، که اغلب آنها را کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند، کشت می شود

پنبه

تاریخچه کشت محصول پنبه

پنبه اليافي است در نقاط مختلف دنيا و از زمان هائي دور كشت مي شده است