دسته ������������������������������ ������������������������

مطالب مفید

تصاویر زیبا از میوه پاپایا

گیاه خوشمزه و عجیب پاپایا یا خربزه درختی (نام علمی: Carica papaya)

مطالب مفید

روش ابتکاری در ساخت مترسک متحرک

چطور پرندگان مزاحم را فراری دهیم...

مطالب مفید

روشهای مواجهه با تگرگ

برخی روشها و تکنیکهای تگرگ زادیی

مطالب مفید

شرایط اقلیمی اردبیل و کشاورزی در آن

آب وهوای استان اردبیل به طور کلی از نوع آب و هوای معتدل کوهستانی است...

مطالب مفید

پیشنهادهایی برای بهبود سمپاشی

نکات عمومی برای انجام سمپاشی موفق تر

مطالب مفید

ادجوانت ها و سورفکتانت ها در سمپاشی

در سم خصوصیاتی شامل قدرت پخش شوندگی، چسبندگی و نفوذ آفت¬کش به داخل بافت  گیاهی و بدن آفت مهم است.

مطالب مفید

 علت ريزش شكوفه و ميوه درختان

با مشاهده و ارزیابی دقیق میتوان علت این ریزش را مشخص نمود و با انجام اقدامات مناسب از ریزش غیر طبیعی درختان جلوگیری نمود.

مطالب مفید

مجتمع میگو گمیشان (گلستان)

پرورش میگو به عنوان یکی از فعالیت های شاخص آبزی پروری در جهان و ایران رو به توسعه می باشد.