پنج شنبه، 14 مرداد 1400

دسته ���������� ��������

مطالب مفید

نشاء‌کاری برنج مازندران

عمق مناسب نشاء 2 تا 3 سانتی‌متر است. نشاء هر چه عمیق‌تر کاشته شود پنجه‌دهی آن به تأخیر می‌افتد و تعداد پنجه‌ها کاهش می‌یابد

  • 1
  • 2
  • 3
  • صفحه 3 از 3