دسته �������� ������ �������� ������

گیلاس

روشهاي عملي حفاظت از گل و ميوه درختان گیلاس از سرمازدگي

بهتر است تا قبل از گلدهي درخت خوب آبياري شود ودر دوران گل دادن به درخت آب داده نشود تا ريزش گل كمتر شود

گیلاس

بیماری پوسيدگي ريشه گیلاس

اين بيماري قارچي در خاك هاي بسيار مرطوب باعث آسيب به ريشه و ضعف درخت مي شود

گیلاس

شانكر باكتريايي درختان گيلاس

عواملي مانند طول دوره سرما ٬آب٬هواي مرطوب وبهاره با يخبندان نقش موثري در ايجاد بيماري دارند و دماي خنك توام با باد براير ايجاد آلودگي و پراكندگي پاتوژن بسيار مطلوب است

گیلاس

آفت محصول گیلاس - شته

شته ها حشرات كوچك به رنگ سبز و سياه هستند كه عموماً در پشت برگ تجمع كرده و از شيره گياهي استفاده می نمایند

گیلاس

آفت گیلاس - کنه قرمز

خسارت کنه قرمز ازطریق مکیدن شیره برگها ومیوه ها می باشد.با تغذیه کنه،لکه های کم رنگ روی سطح بالایی برگ ظاهرمی شود

گیلاس

آفت گیلاس- پروانه فری

این آفت زمستان به صورت لاروهای سنین مختلف در درون شاخه درختان به سر می برد در اواسط بهار لاروهائی که رشدشان کامل شده به شفیره تبدیل می شوند

گیلاس

آفت - سرخرطومي گيلاس

لارو سرخرطومی گیلاس از گوشت ميوه استفاده كرده و علاوه بر كاهش مرغوبيت اغلب موجب ريزش ميوه مي شود

گیلاس

آفات محصول - مگس گيلاس

زمستان گذراني مگس گیلاس به صورت شفيره و در عمق (3-5 سانتي متري)خاك است ودر فصل بهار به حشره بالغ(مگس) تبديل مي شود

گیلاس

مشخصات و محدوده نیازهای محیطی و اقلیمی محصول گیلاس

خلاصه مشخصات و محدوده نیازهای محیطی و اقلیمی محصول گیلاس