دسته �������� ������ �������� ������

به

معرفی میوه به و خواص مهم آن

درخت به درختی است از تیره گل سرخیان، جزو دسته سیب‌ها که پشت برگ‌هایش کرک‌دار است

سیب

نیاز آفتابی درختان سیب

سیب ها بدون نور رنگ نمی اندازند و اشعه ماوراء بنفش نقش اساسی را در این مورد دارد.. از این رو سیبهای کاشته شده در ارتفاعات رنگ قرمزتری دارند.

سیب

نیاز گرمایی درختان سیب

نیاز گرمایی سیب از زمان گلدهی تا رسیدن میوه ها 2000-900 درجه روز می باشد

سیب

نیاز سرمایی درختان سیب

احتیاج به سرمای زمستانه در درخت سیب به قدری بالا است که این محصول در عرض های جغرافیایی که زمستان گرم میباشد خوب به عمل نمی اید (. اگر زمستان ها ملایم باشند یا دوره سرما کوتاهتر از حد معمول باشند ممکن است دوره طبیعی خواب حقیقی کامل نشود و به تاخیر بیفتد

سیب

سرمازدگی درختان و باغات سیب

یکی از مهم ترین مراحل در چرخه بیولوژیکی درختان خزان کننده از جمله سیب که شدیدا از رخداد سرما تاثیر می پذیرد مرحله گل دهی است. یخبندانهای شدید سبب از دست دادن تمام گل های سیب خواهد شد

سیب

نیازهای آب و هوائی سیب در طی مراحل رشد و نمو و رسیدن میوه

دیدا تحت تاثیر درجه حرارت قرار می گیرد. میوه ها در دوره رشد اولیه شان بویژه به درجات حرارت کم حساسند و اگر دمای هوا به زیر 1.7 درجه سانتی گراد نزول کند، امکان دارد تمام میوه ها ازبین بروند.

سیب

نیازهای آب و هوائی سیب در طی مراحل نمو جوانه ها و گلدهی

در اوایل بهار، درخت سیب در بهار فعل و انفعالات بیولوژیکی خود را موقعی که دمای خاک از5 درجه سلسیوس فراتر میرود، افزایش میدهد.وجود مواد غذائی فراوان و افزایش درجه حرارت به بالای 6 درجه سلسیوس از عوامل عمده تعیین کننده شروع رویش فعال در بهار می باشند. طول مرحله جوانه زدن در درجه اول به رژیم حرارتی بستگی دارد. میزان جوانه زدن در درجات حرارت 14 تا 18 درجه سانتی گراد که مناسب برای آن مرحله تلقی می شود، و به حداکثر میرسد.دمای بالاتر از 25 درجه سلسیوس بویژه اگر با کمبود در رطوبت( کمتر از 30 درصد رطوبت قابل دسترس) توام باشند، عمل جوانه دادن را متوقف می کند.

سیب

کلیات نیازهای آب و هوائی محصول سیب

سیب یک درخت سردسیری ، برگ ریز یا خزان کننده می باشد. در اقلیم سرد معتدله در هر دو نیم کره شمالی و جنوبی کاشته می شود . اکثر باغها بین عرض جغرافیایی 33 الی 55 درجه در نیمکره شمالی و به مقادیر کمتری در نیمکره جنوبی گسترده هستند

سیب

نیازهای زیستی غیر آب و هوائی محصول سیب

بالا رفتن عملکرد در واحد سطح ،بیشتر از حجم میوه در تحت تاثیر رطوبت تا حد مطلوب قرار دارد این بخاطر آن است که در شرایطی که رطوبت کافی در طول تشکیل جوانه ومیوه در خاک ، وجود دارد.در حقیقت ،بعد از تشکیل میوه ،مهمترین عاملی که درمیزان محصول درخت موثر می باشد رطوبت خاک است.