دسته ������������������������������

شیلات

تاثیر هوای ابری و گرد و خاک در پرورش ماهی گرمابی

در شرایط آفتابی حداکثر میزان تولید اکسیژن در ساعات 3 – 2 بعد از ظهر به وقوع می پیوندد. از ساعت 3 ظهر تا صبح روز بعد مصرف اکسیژن افزایش می یابد.

شیلات

جهت و سرعت باد در پرورش ماهی گرم آبی

تغییر جهت باد تاثیر زیادی بر غذادهی به ماهی دارد. بدین صورت که وقتی باد شرقی است غذا را در قسمت غرب استخر می ریزند. چون ماهی ها به طرف غرب استخر که آب آرامتر است می روند.

شیلات

گرما و سرما در استخر های پرورش ماهی گرم آبی

گرمای هوا باعث آزاد شدن گاز های مضر از کودهای ته نشین شده در کف استخر می شود. از طرفی وقتی آب گرم شود اکسیژن محلول آن کاهش می یابد که روی مصرف اکسیژن توسط ماهی ها اثر منفی می گذارد.

شیلات

نیازمندی های آب و هوایی ماهیان گرم آبی- بارندگی و شرجی

در صورت نداشتن آگاهی از وقوع بارندگی امکان ورود ماشین آلات به مزرعه مقدور نمی باشد و عدم صید ماهی منجر به از دست دادن بازار فروش می شود.

شیلات

نصب و کنترل صافی در استخر پرورش ماهی

به منظور جلوگیری از ورود ماهیان هرز به داخل استخرهای اصلی می توان در ابتدا آب را به استخرهای رسوب گیر وارد کرد و با رها سازی ماهیان شکارچی از قبیل سوف ، اردک ماهی ، اسبله و . . . مبارزه زیست شناختی را علیه ماهیان هرز انجام داد.

شیلات

آبگیری از منابع مطمئن در استخرهای پرورش ماهی

 بعد از آنکه آهک حداقل دو هفته در کف حوضچه ماند آب را می توان در حوضچه اولیه وارد کرد. آب باید از مجرای ورودی به درون حوضچه ریخته شود تا در حین ورود نیز با اکسیژن هوا مخلوط گردد.

شیلات

دادن کود پایه استخرهای پرورش ماهی گرم آبی

     کود پایه به عنوان اصلی ترین عامل جهت باروری اولیه استخرها می باشد ، معمولاً قبل از آبگیری استخرها این کود باید به طور یکنواخت در کف استخر پخش گردد. وقتی درجه حرارت آب مناسب باشد و آبگیری استخر انجام پذیرد به سرعت تولیدات زی شناوری رشد کرده و در نتیجه غذای طبیعی مورد نیاز بچه ماهیان تازه رها سازی شده تأمین می گردد

شیلات

آهک پاشی در استخرهای پرورش ماهی گرم آبی

قبل از معرفی ماهی به استخر ها کار آماده سازی استخر شامل دیسک زنی، آهک پاشی در جاهای مرطوب کف استخر،کود پایه و آبگیری استخر و دادن شیرابه کود انجام می شود. پرورش کپور ماهیان با تقسیم بچه ماهی (کپور، آمور، فیتوفاگ و بیگ هد) در استخر های خاکی بزرگ آغاز می شود.

شیلات

شخم و دیسک زدن بستر استخر پرورش ماهی گرمابی

اصولاً شخم زدن کف استخر پرورش ماهیان گرم آبی سطحی است مگر در مواقعی که ضخامت لجن کف استخر زیاد باشد ( بیشتر از ۵۰ سانتیمتر ) که باید اقدام به برداشت لجن از کف استخر نمود . در شخم زدن خاک کف استخر به ذرات ریز تبدیل می گردد و در صورتی که از دیسک استفاده گردد ذرات خاک باز هم ریزتر می گردد