دسته ����������

شیلات

 صید ماهیان ماهی قزل آلا

در هنگام صید باید پاره ای از موارد زیر را رعایت کرد:

شیلات

جدول جیره غذایی روزانه در 26 الی 30 درجه برای پرورش ماهی

اگر اندازه غذای مصرفی بزرگتر از اندازه دهان ماهی باشد،نمی تواند مورد مصرف قرار گیرد. از طرف دیگر اگر اندازه غذا کوچک باشد به خوبی توسط ماهیان دیده و صید نمی شود به علاوه این که ماهی انرژی زیادی صرف گرفتن غذا می کند که این امر سبب کاهش رشد و هدر رفتن انرژی ماهی خواهد شد.

شیلات

تغذیه ماهیان سردآبی و انواع آن

غذای تر به غذایی گفته می شود که از رطوبت بالایی برخوردار باشند و شامل احشای دام،جگر،طحال،ماهی تازه و غیره است. استفاده از این گروه مواد غذایی خود مشکلاتی برای پرورش دهنده فراهم می آورد بنابراین مصرف این غذاها را برای ماهیان پرورشی محدود می کند.

شیلات

نکات اصلی پیش از اقدام به ایجاد استخر پرورش قزل آلا

منطقه مورد نظر باید طوری باشد که حتی المقدور کمترین عملیات خاک برداری و تسطیح در آن صورت پذیرد. ازطرف دیگر زمین باید طوری انتخاب شود که امکان آبگیری حوضچه ها به صورت ثقلی وجود داشته باشد،در غیر این صورت نیاز به پمپ آب خواهد بود که باز هم سرمایه گذاری را تا حدودی محدود می سازد.

شیلات

رابطه میزان آب و تولید قزل آلا

اختلاف بین دو رقم فوقالذکر به کیفیت آب بستگی دارد و هر چه کیفیت آب بهتر باشد رقم تولیدی بیشتر است . رابطه میان کیفیت و کمیت آب قابل جابه جایی است به این معنا که یک آب با کیفیت بالامقدار آن را می توان کم کرد ولی برای آب های با کیفیت پایین باید مقدار آب زیاد باشد.

شیلات

 نیازهای زیستی قزل آلای رنگین کمان

حداقل مقدار اکسیژن موجود در آب که قزل آلا به آن نیاز دارد،شش میلی گرم در لیتر است و حد مطلوب آن در فاصله 9 تا 11 میلی گرم در لیتر قرار دارد که تامین آن ضروری است.

شیلات

استخرهاي پرورش ماهي قزل آلا

مساحت مزارع خاكي پرورش ماهي قزل آلا بیشتر 5/0 تا 2 هكتار است و تعداد مزارعي كه بزرگتر از اين مساحت باشد خيلي اندك است.

شیلات

مقايسه نوع قزل آلای رنگین کمان و خال قرمز

نمو تخم در زمان كوتاهتريانجام مي شود و رشد آن پرشتابتر است ، كمتر گوشتخوار است و ماهيان كمتري را شكار مي كند

شیلات

محیط زیست طبیعی قزل آلا

به دلیل قابلیت سازگاری و مقاومت بالای این ماهی در برابر تغییرات محیطی، در سال 1880 میلادی به اروپا آورده شده و بتدریج به نقاط مستعد در سراسر دنیا معرفی شده است.