دسته �������������������� ����������

آفتابگردان روغنی

تاریخچه محصول آفتاب گردان

ورود آفتابگردان به ايران مقارن با جنگ جهاني اول بوده كه بروايتي توسط سربازان روسي و به روايتي توسط تجار ايراني و قفقازي وارمني وارد ايران گرديده است و محل توسعه زراعت اين گياه در مناطق نزديك به مرز روسيه عمدتاً خوي ، مرند و مشكين شهر بوده كه مصرف آجيلي داشته است .

آفتابگردان روغنی

معرفی محصول آفتاب گردان

آفتابگردان با نام علمي Helianthus annuus L . گياهي است يكساله از تيره مركبه Compositae كه بصورت بوته اي استوار رشد مي كند