دسته ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

سیر خشک

کلیات نیازهای آب و هوایی سیر

برای رسیدن به عملکرد بیشتر ، باید توجه به نيازمنديهاي حرارتي و رطوبتي اين محصول، مناطق مساعد كشت سیر را شناسايي نمود

سیر خشک

خاک مناسب جهت کشت محصول سیر

ریشه سیر سطحی و کوتاه است، خاک جهت کشت سیر باید بسیار غنی باشد.

سیر خشک

چگونگی کاشت و تکثیر سیر

ازدیاد سیر بوسیله سیرچه هایی که غده کامل سیر را تشکیل می دهند صورت می گیرد

سیر خشک

معرفی گونه ها و واریته های سیر

از نظر رنگ چهار نوع سیر وجوددارد. سیر سفید یا سیر معمولی بیشترین سطح زیر کشت را در ایران و جهان داراست.

سیر خشک

مشخصات بیومتریک سیر

سیر دارای پیازی متشکل از چند سیرچه است که روی مجموعه سیرچه های یک پیاز را پوسته نازکی پوشانده است.

سیر خشک

گیاه شناسي محصول سیر

سیر با نام علمی آلیوم ساتیوم از خانواده آلیاسه می باشد.

سیر خشک

مناطق کشت سیر درجهان، ایران

سیر چهاردهمین محصول مهم زراعی دنیاست.

سیر خشک

شناخت و تاریخچه محصول سیر

سیر بومی آسیای مرکزی می باشد.

بادمجان

آب و هوا و مراحل تولید بادمجان

میوه بادمجان از زماني که حدود یك سوم آن تشكیل شده است تا زماني که انداز ة نهایی خود را پیدا كرده باشد قابل برداشت است . میوة مطلوب مي بایستي سفت، براق، عاري از برش یا چروكیدگي و با انداز ة مناسب و بازارپسند باشد.