دسته ��������������

سیب زمینی

نیازمندی‌های آب و هوایی مراحل تولید سیب زمینی

سیب‌زمینی به یخبندان حساس است و از سرمای 2- درجه سلسیوس یا کمتر آسیب می‌بیند.

سیب زمینی

نیازهای آب و هوایی سیب زمینی

سیب‌زمینی گیاهی سرما دوست است و در آب و هوای سرد و معتدل رشد مناسبی دارد.

سیب زمینی

نیاز آبی و آبیاری سیب‌زمینی

سيب‌زميني از نظر گل دهي گياهي روز بلند و از نظر غده‌بندي گياهي روز كوتاه به‌شمار مي رود.

سیب زمینی

نیازهای محیطی محصول سيب‌زميني

سيب‌زميني از نظر گل دهي گياهي روز بلند و از نظر غده‌بندي گياهي روز كوتاه به‌شمار مي رود.

سیب زمینی

گیاه‌شناسی محصول سیب زمینی

سيب‌زميني گياهي يك‌ساله از خانواده بادمجانیان و از جنس سولانوم ، جزو گیاهان عالی گل‌دار و از رده دولپه‌ای‌ها و آتوتتراپلوئيد با 48 كرموزوم مي‌باشد

سیب زمینی

تاریخچه و پراکنش محصول سیب زمینی

اين محصول در حدود 140 كشور جهان كشت مي‌شود كه بيش از 100 كشور آن در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري واقع شده‌اند

سیر خشک

انواع آفات مهم محصول سیر

از علائم خسارت مگس سیر این است که در زمانیکه سیر رشد خود را شروع می کند برگها به رنگ زرد متمایل شده،چروکیده می گردند

سیر خشک

انواع بیماری های سیر

اگرچه سیر پرآوازه ترین گیاه در مبارزه با عفونت های مختلف است اما خود نیز در مراحل داشت و انبار مبرا از بیماری و آفت نیست.

سیر خشک

نگهداری سیر در انبار

سیر جهت نگهداری در انبار نیاز به مکانی سرد،خشک با تهویه مناسب دارد