دسته ������ ����������

سیب زمینی

نیازمندی‌های آب و هوایی مراحل تولید سیب زمینی

سیب‌زمینی به یخبندان حساس است و از سرمای 2- درجه سلسیوس یا کمتر آسیب می‌بیند.

سیب زمینی

نیازهای آب و هوایی سیب زمینی

سیب‌زمینی گیاهی سرما دوست است و در آب و هوای سرد و معتدل رشد مناسبی دارد.

سیب زمینی

نیاز آبی و آبیاری سیب‌زمینی

سيب‌زميني از نظر گل دهي گياهي روز بلند و از نظر غده‌بندي گياهي روز كوتاه به‌شمار مي رود.

سیب زمینی

نیازهای محیطی محصول سيب‌زميني

سيب‌زميني از نظر گل دهي گياهي روز بلند و از نظر غده‌بندي گياهي روز كوتاه به‌شمار مي رود.

سیب زمینی

گیاه‌شناسی محصول سیب زمینی

سيب‌زميني گياهي يك‌ساله از خانواده بادمجانیان و از جنس سولانوم ، جزو گیاهان عالی گل‌دار و از رده دولپه‌ای‌ها و آتوتتراپلوئيد با 48 كرموزوم مي‌باشد

سیب زمینی

تاریخچه و پراکنش محصول سیب زمینی

اين محصول در حدود 140 كشور جهان كشت مي‌شود كه بيش از 100 كشور آن در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري واقع شده‌اند