دسته ������ ������

سیر خشک

انواع آفات مهم محصول سیر

از علائم خسارت مگس سیر این است که در زمانیکه سیر رشد خود را شروع می کند برگها به رنگ زرد متمایل شده،چروکیده می گردند

سیر خشک

انواع بیماری های سیر

اگرچه سیر پرآوازه ترین گیاه در مبارزه با عفونت های مختلف است اما خود نیز در مراحل داشت و انبار مبرا از بیماری و آفت نیست.

سیر خشک

نگهداری سیر در انبار

سیر جهت نگهداری در انبار نیاز به مکانی سرد،خشک با تهویه مناسب دارد

سیر خشک

عمل آوری، خشک کردن وانبار کردن محصول سیر

هدف از عمل آوری خشک کردن سوخ های سیر است

سیر خشک

زمان برداشت محصول سیر

زمان برداشت سیر شرایطی است که در آن عملکرد محصول،طول عمر انبارداری آن و نیز کیفیت پوسته بهترین وضعیت را دارد.

سیر خشک

نیاز غذایی محصول سیر

سیر گیاهی وجینی نوع دو محسوب میشود.به عبارت دیگر نیاز غذایی آن نسبت به محصولاتی نظیر چغندرقند،سیب زمینی و ذرت کمتر است.

سیر خشک

چگونگی زمستان گذارانی سیر

پوشش مناسبی از برف برای جلوگیری از یخ زدگی و مرگ زمستانه سیر ضروری است

سیر خشک

مراحل فنولوژی سیر سفید

گیاه سیر در اوایل دوره رشد خود نیاز به دمای کم و رطوبت بالا و در اواخر دوره رشد نیاز به دمای زیاد و هوای خشک دارد

سیر خشک

مبارزه با علف های هرز در مزارع سیر

علف های هرز بر سر نور،آب،مواد غذایی و فضا با گیاه سیر رقابت می کنند