یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

دسته محصولات جالیزی

خیار

پائین کشی بوته های خیار

مانی که بوته ها به سقف مفيد گلخانه می رسند بايد پائين کشيده شوند

خیار

چگونگی برداشت محصول خیار

از مواردی که بايد در انجام آن دقت بسياری کرد تا آسيبی به گياه وارد نشود نحوه چيدن خيار از بوته است

خیار

آفات مهم خيار- كنه عنكبوتي

كنه ها معمولا در زير برگها به سر برده و به كمك نيش خود از شيره گياهان تغذيه مي نمايند

خیار

آفات مهم خيار -شته جاليزي

شته ها به گياهاني مثل خيار وحتي علفهاي هرز صدمه وارد مي كنند

خیار

ضد عفوني خاك گلخانه و خزانه هاي توليد نشاء خیار

ضد عفوني خاك در گلخانه هايي كه هر ساله مورد بهره برداري واقع مي شود امري ضروري به نظر مي رسد،در غير اين صورت خاك آلودگي قارچي می یابد.

خیار

نکات مهم در پیشگیری از امراض و آفات خیار گلخانه ای

بعد از خاتمه دوره بهره برداری ، تمام بوته های خیار دوره قبل بایستی از گلخانه خارج نمود . وجود بوته ها در زمین تا دوره بعدی موجب تكثیر بیماری و انتقال آن به دوره بعد می شود .

خیار

كود دهي خيار گلخانه اي

خيار گلخانه اي به كود زياد و متناسب احتياج دارد زيرا مقدار محصول گلخانه در واحد سطح به مراتب از هواي آزاد بيشتر است

خیار

مشخصات بذر خیار گلخانه ای

برای پرورش خیار در گلخانه صرفاً باید از بذور پارتنوکارپیک استفاده کرد و از کاشت بذور معمولی در گلخانه اجتناب کرد

خیار

نور- رشد مطلوب گلخانه ها

رطوبت نسبی هوای گلخانه در روزهای گرم و آفتابی بین 80 تا 90 درصد تنظیم می کنند