دسته ������������

زعفران

موارد بهداشتي برداشت و جداسازي زعفران از گل

حتي المقدور سعي شود صبح زود و قبل از اينكه آفتاب تمام سطح مزرعه را بپوشاند اقدام به جمع آوري زعفران شود.

زعفران

مدیریت کنترل عوامل بیماریزای قارچی و باکتریائی زعفران

یازهای کنده شده از زمین جهت کاشت مجدد باید در شرایط انباری مطلوب قرار گیرند. خشک و تنک کردن پیاز ها در انبارها جهت کاهش رطویت لابلای پیازهای زعفران امری ضروری است.رطوبت و گرمای زیاد در انبارها باعث شدت آلودگی­های پیاز زعفران می­شود.

زعفران

طعم زعفران و ترکیبات معطره

عمده ­ترين تركيب ايجاد كننده طعم تلخ در زعفران گليكوزيدي بي­رنگ بنام پيكروكروسين با فرمول شيميايي C16 H26 O7 است. اين ماده تلخ و قابل تبلور است و از طريق هيدروليز اسيد، گلوكز و آلدئيدي بنام سافرانال توليد مي­كن

زعفران

رنگ زعفران و عامل اصلی قدرت رنگی

عامل اصلي ايجاد قدرت رنگي کلاله­ هاي زعفران تركيبي بنام كروسين به فرمول شيميايي O24 H64 C44 مي­باشد. كروسين يكي از چند كاروتنوئيد محدود موجود در طبيعت است كه به آساني در آب حل مي­شود.

زعفران

کوددهی و تغذيه زعفران

زارعين بر اساس عرف ميزان 100 كيلوگرم كود اوره در هكتار در وجين اول زعفران به مزارعشان اضافه مي كنند. هرچند ميزان مصرف تمامي كودها از جمله كودهاي ازته بايستي بر اساس آزمون خاك صورت گيرد

زعفران

دورهای آبیاری گیاه زعفران

در طي دوره رشد يكساله زعفران آبياري در چهار نوبت بسيار حائز اهميت است كه براي هر نوبت عنوان خاصي تعريف شده است.

زعفران

بیماری ها و عوامل بیمارگر زعفران

گياه زعفران با توجه به مناطق عمده کاشت اين گياه و شرايط خاص اقليمي حاکم بر اين مناطق باعث شده که در مقابل تنش هاي محيطي زنده که همان عوامل بيمارگر گياهي هستند حساسيت کمتري از خود نشان دهد و بنابراين کمتر مورد هجوم عوامل زنده بيماريزا قرار مي گيرد. و درصورت بروز برخي عوامل بيماريزا بر روي گياه زعفران با رعايت دقيق مسائل زراعي و بهداشت مزارع زعفران مي توان بر اينگونه عوامل بيماري زا فائق آمد. از جمله عوامل بيمارگر زعفران مي توان عوامل بيماريزاي قارچي را نام برد.

زعفران

مراحل فنولوژیکی رشد زعفران

مراحل رشد زعفران بر اساس اندام هوایی آن به سه مرحله تقسیم شده است که هر مرحله به شرایط اقلیمی خاصی نیاز دارد.

زعفران

گیاه شناسی زعفران (saffron)

عفران Saffron گیاهى است چند ساله و از تیره زنبقیان Iridaceae، جنس crocus، گونه Sativa، راسته ليليال ها Liliales ميباشد