یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

دسته گل محمدی

گل محمدی

روش تکثیر قلمه ای گل محمدی

گل محمدی را به طرق مختلف از جمله پاجوش, قلمه زدن, خوابانیدن و پیوند زدن می توان تکثیر نمود.