دسته ���� ����������

گل محمدی

روش تکثیر قلمه ای گل محمدی

گل محمدی را به طرق مختلف از جمله پاجوش, قلمه زدن, خوابانیدن و پیوند زدن می توان تکثیر نمود.